Natur- og klimacamps lørdag 17. september

Klik på dette link: Begivenheder (stopfossilinfrastruktur.dk og læs nærmere om de natur- og klimacamps eller blot vandreture, der finder sted lørdag d. 17. september flere steder i landet, hvor der er planer om anlæg af en ny motorvej.

Det er kampagnen Stop for ny fossil infrastruktur, der står bag initiativet, og lokale foreninger, der arrangerer de forskellige lejre eller ture. 

Ved Viborg er der en vandretur med start i Tapdrup kl.  14.00. Se nærmere om denne tur her: Motorvej i Viborg kommune? – Grønne Sammen

Om aftenen finder en fælles transmission sted kl. 20.00-20.30 med en digital rundtur landet rundt til alle eller de fleste af arrangementerne. Følg med på Zoom her:https://ucph-ku.zoom.us/j/69220048440

JMOM og “Grønne veje til Viborg” har fælles bod i Viborg 16.-17. september.

”Grønne sammen” i Viborg

Fredag den 16. september kl. 15-19 og lørdag den 17. september kl. 10-15.30 står JMOM og Hærvejsmotorvej NEJTAK for en fælles bod på Nytorv i Viborg under kampagnen ”Grønne sammen”.

Fredag: Stand: Grønne veje til Viborg – Grønne Sammen

Lørdag: Stand: Grønne veje til Viborg – Grønne Sammen

Motorvejsmodstandernes fokus vil i Viborg blive alternativer til den stump af Hærværksmotorvejen, som Folketinget har besluttet at foretage miljøkonsekvensvurdering af:

Motorvej Klode Mølle-Viborg-Løvel | Vejdirektoratet