Indkaldelse til årsmøde for foreningen Jyder Mod Overflødige Motorveje

 Søndag den 16. april kl. 14

Vadestedet 1, 8680 Ry (En halv times gang fra Ry Station)

Program for årsmødet:

14-14.30       Oplæg v. journalist Karin Mette Petersen

Vi ved alle, at når der sker ændringer i vores samfund, spiller medierne og journalisterne en meget stor rolle. Men vi har i JMOM også oplevet, at det er rigtig svært at få de store medier til at interessere sig for motorveje og trafikpolitik i det hele taget.

K.M.P. kender systemet indefra. Hun har arbejdet ved DR’s nyhedsredaktion og er nu ansat hos Motorstyrelsen under Skatteministeriet. Hun er meget engageret i Egholm-sagen ved Ålborg i Borgerbevægelsen.DK – for en demokratisk motorvejsproces.

I mail til os skriver Karin Mette: ”Om journalister ligefrem kan vende samfundsudviklingen, kan vi jo diskutere” – ”jeg har i hvert fald nogle erfaringer fra mit arbejde i Aalborgs Borgerbevægelse, som jeg gerne vil dele.”

14.30-15.00 Kaffe og diskussion af oplægget.

15.00-16.30 JMOM-generalforsamling:

Årsberetning

Regnskab og fremtidige udgifter – herunder stillingtagen til fortsat medlemskab af Borgerbevægelsen, udgifter til hjemmesider mm.                                                       

Valg til bestyrelsen, herunder kasserer

Valg af revisor

Forslag til aktiviteter det kommende år.

Evt.

Vi håber at se dig til et spændende møde!