Manglende demokratisk indflydelse på infrastruktur – nye oplysninger til motorvejsmodstandere

”Grønbog om Kattegatforbindelsen”, august 2021 af: Østjyder mod Kattegatforbindelsen, STOP motorvej over Samsø, Nej til motorvej på Asnæs og Nej til motorvej på Røsnæs.

For et par uger siden fik jeg tilsendt en bog fra en ven på Samsø: ”Grønbog om Kattegatforbindelsen” udgivet af fire foreninger, der er modstandere af en motorvej hen over Samsø. For os, der er nye i kampen mod motorveje, er bogen en gave og en øjenåbner, for hvad er det, der sker, og hvordan?

Danmark har flere kilometer motorvej pr. indbygger end noget andet europæisk land, fortæller Grønbogen, og alligevel trafikplanlægges der, som om der ikke var andre muligheder end udbygning af motorvejsnettet. Det på trods af at flere, bredere og hurtigere motorveje fører til endnu mere trafik, mere miljøforurening og større CO2-udslip. Hvordan rimer det med de udtalelser, som Benny Engelbrecht kom med, da han blev transportminister? ”Min hovedmission er at gøre transportministeriet til et grønt ministerium,” sagde han og erklærede, at nye vej- og baneprojekter fremover ville blive vurderet på, hvilken indvirkning de har på klimaet. Netop af hensyn til klimaet er der ifølge Grønbogen brug for nytænkning af transportpolitikken, og den gør opmærksom på, at det er bemærkelsesværdigt, hvor stort fokus der er på traditionelle transportmuligheder i Vejdirektoratets rapporter.

Trafikstøj er Europas næststørste miljøproblem. Det er kun luftforurening med små partikler, der vurderes at være større. I Danmark tillader man mere støj, end både EU og WHO anbefaler – hvorfor dog, når trafikstøjen hvert år medfører mellem 200 og 500 dødsfald? Omkring 1,4 millioner mennesker i Danmark er udsat for trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens støjgrænse. Skal endnu flere udsættes for den? Trafikstøj er primært dækstøj, som ikke bliver reduceret ved overgang til elbiler. Støjen er psykisk generende, giver søvnforstyrrelser og med tiden indirekte helbredsskader i form af ”somatiske sygdomme som blodprop i hjertet, blodprop i hjernen, diabetes, kræft og for tidlig død. Listen over helbredsskader vokser i takt med, at forskningen på området gør fremskridt.” Grønbogen sætter spørgsmålstegn ved, om en støjgrænse, der accepterer, at 9 % af borgerne i Danmark er stærkt generet af støjen, er rimelig, og om Miljøstyrelsens diskvalificering af WHO’s anbefalinger om lavere støjgrænser er sket på et helt relevant grundlag.

Grønbogen har et kapitel med overskriften ”Det kattens demokrati …”, fordi vi mangler demokratisk indflydelse på infrastruktur, især mangler der lokal inddragelse, internationale forpligtelser ignoreres, klageadgange forsvandt med amterne i 2007, Vejdirektoratets arbejde er uigennemsigtigt, CO2-udledning forties, magtfulde lobbyorganisationer har stor indflydelse, og der foregår lobbyarbejde for borgernes penge. Man skulle tro, det var indlysende, at lokalbefolkningen skal inddrages i en demokratisk beslutningsproces vedrørende infrastrukturprojekter, der har konsekvenser for den. Sådan er det ikke, selv om Danmark har tiltrådt Aarhuskonventionen, der indeholder bestemmelser om borgerinddragelse på miljøområdet. Den bestemmelse overholdes ikke ved infrastrukturprojekter. I dag forberedes motorvejsprojekter af Vejdirektoratet i en lukket proces, hvor borgernes muligheder for indflydelse er fjernet fra lovgivningen. Det skete i forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor amterne blev nedlagt, og klageadgangen forsvandt. Hvorfor mon? Ifølge Grønbogen er der ”i dag ingen muligheder for at klage over fejl i Vejdirektoratets VVM-rapporter (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Der er ingen klagemuligheder hverken over oversete forhold eller fejlagtig viden, der gengives i beslutningsgrundlaget.” Det eneste rigtige må være så hurtigt som muligt at indføre et klageorgan, der fungerer som Planklagenævnet, der kan forkaste afgørelser truffet af kommunerne under Planloven.

Læserbrev i Viborg Folkeblad af Karin Bang, Hedeskrænten 75, Viborg