Tanker om hvordan man læser Vejdirektoratets rapporter om Hærvejsmotorvejen

VVM-rapporten beskriver detaljeret “den pris, som danskerne kommer til at betale for et motorvejsprojekt, som […] kun vil have positiv virkning for én enkelt ting, nemlig erhvervslivet […] . På alle andre parametre vil virkningen være negativ. “

I et læserbrev den 11. juni går Hærvejskomitéen – repræsenteret af formanden Poul Andersen (folkevalgt regionsrådsmedlem) og Jens Vibjerg – skarpt i rette med de formastelige borgere, som har ”bragt myter, misforståelser og direkte usandheder til torvs” i en række læserbreve.

Derfor vil jeg følge rådet om at tage udgangspunkt i de ”faktuelle sandheder fra Vejdirektoratets grundige VVM-analyse og forundersøgelse”.

Denne grundige rapport indeholder nemlig ikke kun en masse tal og forsøg på at beregne fremtidens trafik. Den indeholder også en detaljeret beskrivelse af den pris, som danskerne kommer til at betale for et motorvejsprojekt, som med rapportens egne ord kun vil have positiv virkning for én enkelt ting, nemlig erhvervslivet – her nævnes konkrete virksomheder i Billund.

På alle andre parametre vil virkningen være negativ.

Det drejer sig først og fremmest om borgere, som mister deres hjem, og borgere, som stavnsbindes til huse, som på grund af vejstøjen vil være usælgelige. Et skift til elbiler vil ikke formindske støjen ved motorvejshastighed.

Dernæst drejer det sig om de arealer langs den jyske højderyg, som i dag indeholder store rekreative områder. Hærvejen er velkendt som en meget populær vandre- og cykelrute gennem hele Jylland, og i dette forår har utroligt mange mennesker fundet vej til Frederikshåb Plantage og Randbøl Hede syd for Billund, hvor der var god plads – alternativet havde været overfyldte strande eller ophold hjemme. Lignende kultur – og naturperler findes på hele strækningen til Hobro.

Disse ”gratis” samfundsgoder vil efter anlæggelsen af en Hærvejsmotorvej ikke længere være tilgængelige for danskerne i deres nuværende form, der vil være meget og generende støj, ligesom landskabet vil være forandret – ikke blot på grund af motorvejen, men også på grund af den omfattende grusgravning, der vil finde sted i et større område.

Desværre har man endnu ikke fundet ud af at beregne samfundsværdien af vores rekreative områder, derfor figurerer de tabte natur- og kulturværdier ikke som andet end en konstatering i VVM-rapporten.

Det samme gælder den værdi det er for samfundet, at der findes et velfungerende vildt dyre- og planteliv. Heller ikke det indgår i det økonomiske regnskab.

Alt dette kan man læse i Vejdirektoratets rapporter – det kan varmt anbefales at læse dem. Vi vil forsøge at få trafikministeren til at læse dem grundigt i det håb, at Hærvejsmotorvejen aldrig bliver bygget.

Med venlig hilsen

Anne Birgitte Levisen / Jyder Mod Overflødige Motorveje (JMOM), Ødsted Skovvej 10, 7100 Vejle