Årsberetning 2014

Årsmødet lørdag den 3. maj kl. 2014 på Alken Mejeri

A26-motorvejsplaner

På baggrund af sidste årsmødes anbefaling af kontakt med folk omkring A26-motorvejsplaner:
Møde med Irene Dalum: ganske forfærdentlig krigsstemning mellem to fraktioner af borgere – linjeføring nord om Lading by eller syd om Lading by og Sø. Måske én aktiv borger som mener, at der ikke skal være nogen motorvej. Jeg forsøgte kontakt med ham, men fik aldrig respons.

Hærvejstur 4.5. (hele bestyrelsen)

Tog til Engesvang, cyklede til pilgrims-herberget i Kragelund, til herberget i Thorning og herberget v. Hald Hovedgård og tog retur fra Viborg. På herbergerne havde vi forespurgt om lov til at ophænge en planche og en pose med postkort. På disse var fortrykt transportministerens adresse og en kort tekst omhandlende håb om bevarelse af området uden skæmning af motorvejsanlæg.
Ideen var, at pilgrimsvandrene og andre blot skulle sætte et frimærke på og dermed deltog i kampen om bevarelse af Hærvejsområdet.
Ca. en måned efter kørte jeg der forbi (i bil) og konstaterede, at i Kragelund og Thorning var alt vores materialer væk. Mystisk. Fik kontakt med bestyrerne og der blev opsat ny forsyning

Folkemødet på Bornholm (Runa, Poul og Ellen)

Vi ville holde et møde under overskriften ”Hvornår har vi motorveje nok?” Debat om bæredygtige transportformer og infrastruktur. Hvad betyder motorveje for vores samfundsudvikling. Giver bilen øget frihed for alle? Oplæg ved Ivan Lund Pedersen NOAH-trafik, Per Homann Jespersen trafikforsker RUC, arkitekt Lasse Schelde Bicycle Innovation Lab og Leif Kajberg Rådet for Bæredygtig Trafik. Efterfølgende debat igangsat af Ellen JMOM bl.a. med udgangpunkt i vores nye plakat ”Transportveje 2013” lavet med stor hjælp af Bente Grue. Tid og sted: 2½ time på Pilekroen i Allinge
PR: Lille omtale i kæmpeavisen med alle arrangementer førte til morgeninterview af journalist fra DR2, 6-8 JMOM-plakater hist og pist. Resultat: ca. 15 tilhører fra start, 6-7 til slut (ingen politikere, ingen pressefolk).
Eval. : gode oplæg men samlet set for langt, STOR konkurrence, konceptet for Folkemødet??
Spændende at være på Folkemødet, pleje netværk og andet
Logi: havde lejet en campingvogn på nærliggende campingplads.

Hærværksmotorvej

Møde med Anne Birgitte Levisen, DN-Vejle, hvor der er megen debat og opmærksomhed på mulig kommende motorvej.
Brev til Tranportordførere, hvad skal jeg borger tro om rygter (Henning) – 3 tilbagemeldinger
Offentliggørelse af rapport fra Vejdirektoratet ”Midtjysk Motorvejskorridor” og også i resumé-udgave. 2 forskellige breve til Folketingets Transportudvalgs medlemmer og ministeren (Pia Olsen Dyhr) fra JMOM v. Ellen og fra Henning. Læserbrev (Ellen) lokalavis Ejstrupholm (blev ikke optaget i Information).

Udvidelse af gruppen mod Hærværksmotorvejen

Aktive borgere i Vrads – 2 personer med i gruppen Agner Thulesen og Torben Steenberg
DN i Vejle – 2 personer med i gruppen Anne Birgitte Levisen og Per Delphin
Haft kontakt til andre som ikke har ønsket at være med i en aktiv gruppe – et par ønsker at blive orienteret.
Indtil videre afholdt 2 møder – finde hinanden, hvilken retning vil vi gå.
Haft mailveksling med Henning Hyllested (trafikordfører EL) om gode råd set fra besluttende myndigheds vinkel, har hurtigt meldt tilbage nærmest med en drejebog .

Andet

Facebook (Runa) kommet til at køre.
Møde i Langå, hvor trafikministeren (H. Dam Christensen) var til stede (Thomas og Runa).
Samarbejdsmøde med Vedvarende Energi Århus (initiativtager), Rådet for Bæredygtig Trafik og NOAH-trafik (Thomas og Ellen).
Læserbrev MJA (Ellen) – reaktion på læserbrev af Pihl Lorentzen.

Møder

Møde ca. 1 gang om måneden – meget svært at mødes alle 5
Runa Sand, Thomas Tjørnehøj, Henning Carlsen, Poul Ganer og Ellen Odgaard.


Ellen Odgaard
Maj 2014