Flere veje medfører mere trafik

Ellen Odgaard fra JMOM havde et indlæg i Politiken som reaktion på Vejdirektoratets udmelding om en forventelig voldsom stigning i trafikmængden – op til 91% frem til 2030 – og at deres løsningsforslag er flere motorveje og flere broer. Andre løsninger er mulige. Men dette kræver foruden en politisk indsats også en ændring af den enkelte borgers handlinger især i forbindelse med daglig pendling, som modgår “hver person sin egen bil”

Af Ellen Odgaard – 6. juni 2007 i Politiken

I løbet af få år vil bilernes antal på motorvejene fordobles, og der vil blive kaos. Vejdirektoratets løsning er flere og bredere motorveje og broer. Om nogle år vil trafikkaoset gentage sig p.g.a. endnu flere biler. Det vidste selv Henry Ford for 100 år siden. Logikken i denne udvikling er, at transport bliver opfattet som en ubetydelighed i forhold til tid og penge både hvad angår varer og personer, og den personlige frihed bliver opprioriteret. Men det har nogle voldsomme omkostninger.

Ud over Vejdirektoratets nyeste forslag, bl.a. en 3. længdegående motorvej i Jylland, er der allerede planlagt adskellige motorveje, således en motorvej fra Herning til Vejle, en motorvej til Als, til Mols og på Sjællands Odde og udbygning af motorvejene omkring København. Endvidere er der stærke (lokale) kræfter, der arbejder for en motorvej Herning-Holstebro og Århus-Viborg. En sådan udvikling vil gøre et voldsomt indhug i vores sparsomme natur og øge forurening, CO2-udledning og støj til stor gene for de mennesker, der får en motorvej i nærheden af deres hjem.

Hvor går grænsen mon for, hvor mange motorveje med tilhørende biltrafik vi vil ødelægge den danske natur med? I Jyder Mod Overflødige Motorveje mener vi grænsen er nået. Vi må tænke i nye vaner trafikmæssigt både som almindelig borger og politiker.

Der må satses på kollektiv trafik og cykling, som er langt mere skånsom miljømæssigt og naturmæssigt. Pendling mellem hjem og arbejde med bus/tog kan sagtens lade sig gøre blot de går tilstrækkelig ofte og standser med passende mellemrum. Det kan samtidig kombineres med den daglige motion i form af cykling til bus/tog. En afslappet stund i en stresset hverdag er en lise for sjælen til stor gavn og glæde resten af dagen. Om nødvendigt kan en del arbejde klares samtidig med transporten via bærbar computer.

Hvilken vej den trafikale udvikling skal gå står og falder med den politiske holdning og debat. Og er vi almindelige borgere villige til at kvitte hver vores egen bil til daglig pendling? Trafikforsker og ph.d. Malene Freudendal-Pedersen har undersøgt, hvad der får folk til at vælge daglig transport i egen bil, hvilket i mange sammenhænge ikke er logisk. Eks. er det en almindelig begrundelse for anskaffelse af bil, at man har små børn, men når børnene er blevet store og flyttet hjemmefra, tranporterer man sig stadig i egen bil.

Ellen Odgaard
best.medl. “Jyder Mod Overflødige Motorveje”
Vadestedet 1
8680 Ry