Motorveje uden opbakning

Hvem orker dog at stå ved sine holdninger i dag?
Jyder Mod Overflødige Motorveje fik vist, at der fortsat er folk der tør.

Af Tom Vilmer Paamand – juni 2000

Hans Kargaard Thomsen fra motorvejspartiet Venstre kalder den lange aktion for ?manglende folkelig opbakning?. Han kunne med samme klodsede argumentation kikke hen på amtsrådets tomme tilhørerpladser – og se manglende tilslutning til sit eget arbejde der.
De fleste har holdninger til hvad der foregår omkring dem, men de færreste sætter handling bag ordene. Vi er som danskere pænt opdraget til ikke blande os, ikke mindst når handlingen som her kræver “civil ulydighed”.
Hvor mange har mulighed for at gå i fængsel for deres holdninger, uden at det kunne få fatale konsekvenser for arbejde og privatliv? Hvor mange kan overhovedet finde tid i en presset hverdag med familie og arbejde?
Den lille flok aktivister, som Hans Kargaard Thomsen håner i sit læserbrev, stod op klokken fem om morgenen i ugevis for at stå på en kold mark i støvregn – fordi Hans Kargaard Thomsen og kumpaners motorvejsplaner skal bremses.
Aktivisternes fredelige protest blev mødt med trusler om bøder, erstatninger og plettet straffeattest, samt nærkontakt med kampklædt politi og en tur i brummen. For hovedparten af de fremmødte var dette den eneste gang i deres liv, hvor de har brudt loven. Nogle enkelte havde været i blokader før, men de fleste har som pæne borgere hidtil fulgt reglerne.

Når en skiftende gruppe af frivillige hver morgen fastholdt blokaden mod byggeriet af motorvejen, er det fordi alle andre muligheder var forsøgt og udtømt i en årelang kamp mod Hans Kargaard Thomsen og de øvrige fra det politiske flertal.
Men Århus-Herning motorvejen strider mod regeringens ønsker om at begrænse den individuelle trafik og luftforureningen. Den blev besluttet i en snæver kreds af borgmestre og trafikpolitikere uden en reel demokratisk debat. Den planlagte motorvej er overflødig og kunne erstattes med en forbedring af den eksisterende vej.
Jyder Mod Overflødige Motorveje kræver derfor motorvejsprojektet stoppet. I stedet bør man undersøge mulighederne i en forbedring af den eksisterende vej og en ny nærbane.
Trafikløsningen med en ny motorvej vil bringe bilisterne 13 minutter hurtigere til Herning. Under halvdelen af landets husstande har bil – det er på tide at planlægge ud fra denne virkelighed!