8 organisationer opfordrer til et motorvejsmoratorium af hensyn til klima og miljø

De otte organisationers logoer.

Vi opfordrer regeringen og de danske transportpolitikere til at opgive alle planer om nye motorveje, vejtunnelprojekter og andre store vejanlæg ved de kommende infrastrukturforhandlinger.

Vi opfordrer således til et motorvejsmoratorium som skal omfatte alle beslutninger om udvidelse af eksisterende eller anlæg af nye motorveje og store vejanlæg i Danmark. Der er brug for en tænkepause og tid til at formulere nye transportvisioner, som tager klima- og miljøforhold med.

Læs videre “8 organisationer opfordrer til et motorvejsmoratorium af hensyn til klima og miljø”