Den grønne transportpolitik blegner

Pressemeddelelse 12. april 10

Forslag om ny motorvej langs Hærvejen – Hærværksmotorvejen

Pressemeddelelse udsendt af foreningen Jyder Mod Overflødige Motorvej v. Ellen Odgaard

For et års tid siden vedtog et næsten samlet folketing (undtagen Enhedslisten) en grøn transportpolitik som bl.a. indebærer opgradering af jernbanedriften, som har ligget underdrejet i mange år til fordel for etablering af et omfattende motorvejsnet. I forliget indgår også udvidelse/nyetablering at det eksisterende motorvejsnet på visse problematiske strækninger eks. Vejlefjord-broen.

Ifølge aftalen om den grønne transportpolitik skal der gennemføres en analyse af bane- og vejkapaciteten i Østjylland. Det er på nuværende tidspunkt konkret udmyntet i et projekt udarbejdet af konsulentfirmaet NIRAS hvor fokus er på anlæggelse af en ny nord-syd-gående motorvej langs den midtjyske højderyg, hvor også den gamle Hærvej løber. Det vil i så fald være den 3. nord-sydgående motorvej i Jylland.

Hovedincitamentet for en sådan motorvej er dels aflastning af E45 p.g.a. stor trafiktæthed især på Vejlefjord-broen og dels styrkelse af by- og erhvervsudviklingen i Midt- og Vestjylland. Man forventer en aflastning af E45 med 10-15.000 biler pr døgn og det skønner man vil koste 14-19 mia. kr. En dyr løsning for en relativ beskeden trafikmængde.

Den løsningsmodel med at bygge nye veje for at afhjælpe trafikmæssig problematiske forhold var fornuftig og gangbar for 40-50 år siden, hvor vejtrafikken og tætheden var betydelig mindre. Siden da er den samlede vejtrafik steget voldsomt bl.a. som en følge af den kraftige udbygning af motorvejsnettet. Dette er den grundlæggende problematik i nutidens trafikforhold. Derfor vil den eneste holdbare løsning være at fokusere på ”ondets rod”, nemlig hvordan man kan reducere den samlede trafikmængde på vejene – og fortsat bevare nuværende levestandard. En kraftig udbygning af jernbanedriften vil være helt afgørende. Transitgods fra Norge/Sverige ned igennem Jylland til Europa bør oplagt foregå på skinner. Vedr. pendlertrafikken er der gode eks. på, at såfremt togene er hyppige, stabile og med tilstrækkelig antal standsninger og enkelte gennemgående kan de sagtens konkurrere med bilismen. Muligvis endda med højnelse af livskvalitet i form af afstressning, motionering som kombination med cyklisme eller arbejdstidsreduktion via netforbindelse.

Det er i alt fald et klart faktum, at med flere motorveje øges vejtrafiken. Med andre ord er den løsningsmodel, som ovenstående projekt lægger op til ”som at tisse i bukserne for at holde varmen”. Dertil kommer, at vi i Danmark allerede på nuværende tidspunkt har et stort klimamæssigt problem, idet CO2-udledningen i transportsektoren er støt stigende primært fordi gods og personer transporteres over længere og længere afstande på gummihjul. Transport via bane udleder betydeligt mindere CO2.

Med hensyn til udviklingen i Midt – og Vestjylland kan oplyses, at man allerede er i gang med at bygge en motorvej til området fra Vejle til Herning. Desuden er motorvej ikke afgørende for konstruktiv udvikling Der kan ligesåvel foregå en afvikling, hvilket man har oplevet på Lolland- Falster trods motorvej. Den tankegang at motorveje fører til vækst hører også fortiden til. D. 12. 4. skal der være statuskonference, hvor forligspartierne for den grønne transportpolitik, lokale politikere, interessenter og eksperter vil drøfte de forløbige resultater af analysearbejdet og i særdeleshed Hærværksmotorvejen. Projektforslag om banedriftudvidelsen, der også var indeholdt i trafikforliget, har man ikke hørt noget til og er sandsynligvis ikke en del af konferencen. Dette er meget bekymrende for fremtidens grønne transportpolitik.

Se også:
Brev til trafikpolitiske ordførere i Folketinget fra JMOM