Beskyt klima, natur og folkesundhed

Landsdækkende demonstration 25. september kl. 13-16 i København:

Det nyligt indgåede infrastrukturforlig presser klima og natur hårdt.

Beslutninger træffes uden at der er en overordnet plan for transportudviklingen, og uden hensyntagen til klima, sundhed og biodiversitet.  De folkevalgtes gamle vaner og tankemønstre ændres ikke hurtigt nok. Vi borgere er nødt til at deltage aktivt, så klima, natur og biodiversitet fremover bliver prioriteret tilstrækkeligt.

Derfor går borgergrupper og NGO´er fra hele landet nu sammen i en demonstration for en udvikling, hvor natur og klima prioriteres højt.

VI SKAL VÆRE MANGE MOTORVEJSMODSTANDERE TIL DEMONSTRATIONEN!

 For at få fokus på motorvejsproblemer, er det vigtigt, at vi er synlige. Det er langt fra sikkert, at de sjællandske deltagere i demonstrationen fokuserer på motorvejsproblematikken.

Inviter gerne venner og bekendte med – også selv om de ikke er medlem af JMOM.

Praktisk:

JMOM mødes på Reventlovsgade, ”bagudgangen” af Kbh. Banegård kl. 12 den 25. sep.

Vi er på Rådhuspladsen fra kl. 13, og går derfra med demonstrationen.

Kig efter gule dragter med overstreget motorvej og hvidt banner med teksten ” Vi har veje nok”. Kontakt evt. på sms: 23982739 (Runa) eller 28767262 (Ellen).

Transport med tog:

Du skal selv sørge for at have gyldig billet.

Lyntog 22 går fra Århus om morgenen den 25. 9. kl. 8.15.

Afgang fra Vejle 9.02 og fra Ålborg 6.50 – tjek rejseplanen for andre stationer.

Vi tager lyntog 67 tilbage til Jylland 17.53 samme dag fra Københavns Hovedbanegård.

Meld tilbage til Ellen på telefon 28767262 senest den 20. september, om du kommer med til demonstrationen, og også om du vil rejse i de nævnte tog sammen med os, så vil Ellen sørge for, at vi kan sidde sammen.

Synlighed:

Ellen, Anne Birgitte og Runa tager bannere, plakater og informationsmateriale med. Desuden har vi en stak gule kampagnebluser/kapper med overstreget motorvejsskilt foran og bagpå. De er flotte, og det vil være et strålende syn, hvis vi er mange, der har dem på!

Økonomi:

Du er velkommen til at donere et beløb til de fælles udgifter i forbindelse med begivenheden på demonstrationens konto: 8411 0002052304. JMOM donerer som organisation 1000 kr.

Find begivenheden på facebook:

KVÆK KVÆK: Demo for Natur og Klima i Danmark

Indbydelse til Landsdækkende demonstration 25/9-2021 i København

JMOM er medarrangør af den store landsdækkende demonstration i København den 25. september fra Rådhuspladsen til Christiansborg kl. 13-16 med menneskering om ”Borgen”, plus taler og andre indslag.

Det nyligt indgåede infrastrukturforlig har synliggjort, at klima og natur i vort land er stærkt presset af politikernes gamle kamp om opnåelse af en ny motorvej et sted i landet.

Beslutninger træffes til trods for, at der er brug for nænsomhed og helhedstænkning i vores land i forhold til klima, natur og biodiversitet og vores egen sundhed. De folkevalgtes gamle vaner og tankemønstre ændres tydeligvis ikke hurtigt nok. Borgernes aktive deltagelse er nødvendig, så klima, natur og biodiversitet fremover får den nødvendige prioritering. Politiske forandringer nødvendiggør, at borgerne og NGO’er viser et tydeligt ønske om at ændre samfundets udvikling

JMOM deltager naturligvis, og vi opfordrer alle medlemmer til at være med. Det er vigtigt vi er mange! Du er også velkommen til at kontakte os direkte. Ellen Odgaard fra JMOM’s bestyrelse er med i planlægningsgruppen (kontaktoplysninger ovenstående). Når detaljerne er på plads, vil vi lægge info på Jyder Mod Overflødige Motorveje på Facebook og på JMOM.dk . Næste JMOM-planlægningsmøde er 10. sept. Kl. 10 på Vadestedet 1 i Ry.