Norups timing er perfekt og hans argumenter holdbare

De to erhvervsfolk, Martin Pedersen og Jan Hessellund, forstår ikke, at Lars Norup i sin leder den 20. juni udtrykker tvivl om Hærvejsmotorvejens fremtid. De undrer sig i et læserbrev af 26. juni over både timingen af og indholdet i lederen, for ”projektet kører jo efter planen”.

            De to læserbrevsskribenter kommer derefter med et par facts, nemlig, at ”Der er taget politisk beslutning om en firesporet motorvej fra Løvel til Klode Mølle” og ”Vejdirektoratets MKV-undersøgelse omfatter desuden den såkaldte 0+løsning af analysetekniske grunde, men beslutningen er bredt vedtaget – motorvej på hele strækningen.” Det stemmer ikke overens med det brev af 12. april 2023, som jeg har modtaget fra transportminister Thomas Danielsen. Deri hedder det:

            ”Den nævnte 0+løsning i form af udbygning af den eksisterende rute 13 undersøges på lige fod med de to nybygningsløsninger øst og vest om Viborg. Resultaterne af miljøkonsekvensvurderingen forventes offentliggjort i sommeren 2024, hvor der også vil være en afsluttende offentlig høring om projektet med borgermøder. Herefter vil Vejdirektoratet udarbejde et høringsnotat og en indstilling om projektet til politisk beslutningstagen ultimo 2024. (Mine kursiveringer)

            Der er altså som minimum 1½ år til, at den endelige beslutning om strækningen mellem Klode Mølle og Løvel kan vedtages.

            Norups tvivl skyldes, at han følger den danske debat og har draget den konklusion, ”at motorvejen vil møde stigende modstand, fordi de politiske vinde næsten alle handler om klima.”

            Er de to læserbrevsskribenter så forblindede af udsigterne til en motorvej, at det ikke er gået op for dem, at klimakrisen udvikler sig foruroligende? Klimaforskere fra hele verden dokumenterer, at den globale opvarmning går hurtigere end nogensinde. Derfor skal vi alle handle nu, det kan ikke gå hurtigt nok, og derfor er Norups timing perfekt.

            Meterologen Jesper Theilgaard kom med en opsang til medierne i Politiken den 17. juni: ”Jeg ved, at nyhedsstrømmen er en afvejning, og der er en masse ting, man kan tage fat i: Krigen i Ukraine, Trumps retssag og Mette Frederiksen og Nato. Det skal selvfølgelig alt sammen dækkes. Men når det kommer til klima, så er det altså et emne, der har konsekvenser for os alle i fremtiden. Dét er et ret stærkt argument for, hvorfor vi skal høre meget mere om det i medierne. Medier har gravergrupper, og hvis man kan grave i alle mulige andre historier, hvorfor kan man så ikke grave, når det kommer til klima? Medier har tendens til at sige, at ting sker, men de forklarer ikke, hvorfor det sker”. Det er den menneskelige påvirkning, der gør, at vi ser stigende temperaturer, siger Theilgaard, og: ”Vi skal skabe en følelse af, at ’vi gør noget’.”

            Her i Midtjylland kan vi bidrage til at formindske udslippet af CO2 ved at undlade at anlægge en motorvej. Vi kan arbejde mod bilismen som massetransportmiddel og fremme den kollektive trafik med letbaner, tog og busser. Erhvervsfolkenes eftertragtede motorvej, i dette det mest motorvejsbelagte land, er gårsdagens løsning på et hastigt svindende problem.

Læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad af Karin Bang, Hedeskrænten 75, Viborg