Hærvejsmotorvejen er en gammeldags idé

Sådan kan den midtjyske motorvej komme til at sno sig uden om Viborg.

Læserbrev: “Ting ta’r tid – især når tingene skal gøres rigtigt”. Denne fyndige sentens, om end her i lettere forkortet udgave, rundes et læserbrev den 26. december af med – og hvem kan vel være uenig i denne konklusion.

Den er formuleret med passende schwung af to af regionens sværvægtere, nemlig formanden for Business Viborg, Martin Pedersen, og adm. direktør for selveste Billund Lufthavn Jan Hessellund. Sidstnævnte smykker sig desuden med titlen ’formand for Hærvejskomitéen’ – og så ved vi jo alle straks, hvem vi har med at gøre, nemlig to stk. fuldblods tilhængere af netop motorvejsbyggeri, som svaret på alle større trafikpolitiske udfordringer i dette vort relativt lille land.

Så langt, så godt! Men at de to herrer derpå gi’r sig i kast med at ville hjælpe chefredaktør Lars Norup med at finde ’holdbare argumenter bag sin tvivl’, som det udtrykkes – det er da næsten for meget af det gode! Den 20. juni tillod Lars Norup sig at udtrykke – ja, netop: tvivl om det betimelige i at igangsætte motorvejsbyggeri i form af en motorvej som omfartsvej omkring Viborg. Der er vist til gengæld ingen tvivl om, at dette er kommet som noget af en overraskelse for mange læsere: nye toner i den lokale avis, kan man vist roligt sige. .

Det er til gengæld meget glædeligt, fordi der er brug for en intensivering af debatten, også om den mere generelle trafikpolitik: i alt for mange år har vi i Danmark satset på at fremme bilismen på andre trafikformers bekostning, og det har især betydet en alt for énsidig satsning på udbygning af motorvejsnettet.

Resultatet er blevet, at vi ifølge en undersøgelse, offentliggjort af Eurostat, det europæiske statistiske kontor, ligger på en sørgelig 3. plads ud af 12 højtudviklede europæiske lande, når man ser på antallet af kilometer motorvej pr. mill. indbyggere; kun Portugal og Spanien slår os i denne tvivlsomme konkurrence, og vi har 4 gange så meget motorvej pr. mill. indbyggere, som man har i Storbritannien – det til trods for, at vi jo bor i et land med korte afstande – hvor stort er behovet for superhurtig motorvejstrafik så egentlig her i Danmark?

Desværre er det jo sådan at motorveje faktisk ikke er forenelige med nutidens nye krav om større fokus på klima og miljø: både under anlæg og senere i drift udgør motorveje en kolossal klimabelastning, og dette står ikke til at ændre – heller ikke selvom man besmykker sine planer med den lettere sentimentale og måske endda sværmeriske betegnelse ’Hærvejsmotorvejen’: det virker ikke på mig – jeg ser ikke smukke billeder af stude, spændt for brede kærrer af dén grund – motorvejen er og bliver et grimt sår i landskabet, som også skæmmer vores natur og truer vores fauna og flora.

Førnævnte to stk. vægtige midtjyder må også i deres læserbrev siges at gøre hvad de kan for at ’greenwashe’ el-bilen som transportmiddel, og umiddelbart virker den jo også mere tilforladelig end både benzin- og diesel-drevne biler og lastbiler. Men følger man for alvor med i debatten, så ved man da udmærket, at el-biler heller ikke er noget ’quick fix’: der er stadig kolossale problemer her, både hvad angår råstoffer og forurening ved bortskafning af batterier.

Om el-biler på længere sigt viser sig at være klimamæssigt bæredygtige, er faktisk i høj grad tvivlsomt; heller ikke heri ligger den umiddelbare løsning.

Lars Norup skriver i sin leder den 20. juni, at Hærvejsmotorvejen ikke kun er en motorvej for Viborg, men for hele Midt- og Sydjylland, og det har han naturligvis fuldstændig ret i. Men det er da også klart, at netop denne lille strækning mellem Klode Mølle og Løvel må opfattes som en prøvesten: hvis den bliver til virkelighed, så bliver hele resten af strækningen uden tvivl også en realitet.

Derfor er det nu og her, der skal protesteres og siges ’nej’. Lars Norup efterlyser at det, han kalder for ’hverdagsmennesker’, også blander sig i debatten, og her har jeg så stukket hovedet frem, for netop et sådant menneske er jeg, og jeg er helt afklaret i dette spørgsmål: Hærvejsmotorvejen er en gammeldags idé og en uforsvarlig løsning på Midt- og Sydjyllands trafikale behov – der skal findes andre løsninger, ikke mindst af hensyn til klimaet. Vores opgave er at fremtidssikre vores trafikpolitik – og dén logik må altså selv Hærvejskomitéen bøje sig for.

Læserbrev i VSF 30. jun. 2023 af Nanna Kjær, hverdagsmenneske og medlem af Jyder Mod Overflødige Motorveje.