Natur- og klimacamps lørdag 17. september

Klik på dette link: Begivenheder (stopfossilinfrastruktur.dk og læs nærmere om de natur- og klimacamps eller blot vandreture, der finder sted lørdag d. 17. september flere steder i landet, hvor der er planer om anlæg af en ny motorvej.

Det er kampagnen Stop for ny fossil infrastruktur, der står bag initiativet, og lokale foreninger, der arrangerer de forskellige lejre eller ture. 

Ved Viborg er der en vandretur med start i Tapdrup kl.  14.00. Se nærmere om denne tur her: Motorvej i Viborg kommune? – Grønne Sammen

Om aftenen finder en fælles transmission sted kl. 20.00-20.30 med en digital rundtur landet rundt til alle eller de fleste af arrangementerne. Følg med på Zoom her:https://ucph-ku.zoom.us/j/69220048440

JMOM og “Grønne veje til Viborg” har fælles bod i Viborg 16.-17. september.

”Grønne sammen” i Viborg

Fredag den 16. september kl. 15-19 og lørdag den 17. september kl. 10-15.30 står JMOM og Hærvejsmotorvej NEJTAK for en fælles bod på Nytorv i Viborg under kampagnen ”Grønne sammen”.

Fredag: Stand: Grønne veje til Viborg – Grønne Sammen

Lørdag: Stand: Grønne veje til Viborg – Grønne Sammen

Motorvejsmodstandernes fokus vil i Viborg blive alternativer til den stump af Hærværksmotorvejen, som Folketinget har besluttet at foretage miljøkonsekvensvurdering af:

Motorvej Klode Mølle-Viborg-Løvel | Vejdirektoratet

Hærvejen contra Hærvejsmotorvejen

Motiv fra Nørreådalen, hvor der nu laves forundersøgelser i forbindelse med den påtænkte motorvej langs Hærvejen

Det var dejligt at læse i Midtjyllands Avis at der er stor opmærksomhed omkring den gamle Hærvej, og at Destination Hærvejen har planer om at gøre den til en endnu større turistattraktion. Jeg er sikker på, at vi er mange der igennem mange år har nydt den fantastiske natur på kanten mellem det bakkede Østjylland og det flade Vestjylland. Desuden er der en fred og ro i området, når man vandrer eller cykler på Hærvejen, som mange har stort behov for i vore dage. Dette tager mange med fly til Spanien for at opleve. Men man kan lige så godt tage tog/bus til det midtjyske – og spare på CO2-udledningen. Især er det ideelt med de mange herberger, der med passende afstand er etableret til overnattende turister.

Mange af de omkringliggende kommuner har åbenbart også set fordelen i at støtte turistudviklingen på Hærvejen ved at ofre 30.000 kr. til Destination Hærvejen. Og måske kommer Silkeborg Kommune også med i denne pulje af Hærvejs-elskende kommuner.

Men det er dog lidt besynderligt, at flere af disse kommuner også støtter op om Hærvejskommiteens indsats for at få anlagt en motorvej i nærheden af selvsamme attraktive Hærvej. Det drejer sig f.eks. om kommunerne Viborg, Vejle og Ikast-Brande. Man kan jo ikke bevare den attraktive fred og ro uden støj, hvor der er en motorvej i nærheden. Enhver ved, at der med en motorvej følger betydelige støjgener i op til 1,5 km afstand. Bevares, det vides ikke i dag, hvor mon denne eventuelle motorvej kommer til at forløbe. Men den vil nogle steder uundgåeligt komme tæt på Hærvejen. Det virker som om man i de kommuner, der støtter begge projekter, ikke har fundet ud af, at den gamle Hærvej og en Hærvejsmotorvej i sagens natur ikke kan forenes.

Man kan jo vælge at lade naturen få første prioritet og helt undlade at bygge denne overflødige Hærværksmotorvej.

Ellen Odgaard, Jyder Mod Overflødige Motorveje