Stenalderfolket

D. 16. 6.  meddelte 3 gode herrer i Midtjyllands Avis (Niels Flemming Hansen K, Thomas Jensen S og Kr. Pihl Lorenzen V), at de mejsler deres ord i sten ligesom i stenalderen. Det er åbenbart der de befinder sig. Og det passer da også vældig godt med det, de vil sige. I mange, mange år har mantraet for udvikling af infrastrukturen været ”byg motorveje”. Sidste nye hit er en 30 km. stump fra Løvel til Klode Mølle, som med tiden tænkes at blive en del af den 180 km. Hærværksmotorvej. Men stumpen er altså ikke besluttet, selv om nogle politikere har givet hinanden musketéred på, at den kommer. Ifølge Vejdirektoratet skal der laves en miljøkonsekvensvurdering (tidl. VVM-undersøgelse), hvorefter denne skal i høring, og derefter skal der udformes en anlægslov, som skal vedtages af Folketinget. Først der bliver motorvejen reelt besluttet. Det kan nemt tage 3-4 år. Og hvordan mon verden ser ud til den tid. Der har jo i alt fald været folketingsvalg i mellemtiden. Man kan da håbe på at andre politikere er kommet videre fra stenalderen.

Den nuværende primære persontransport-system med 1 person i 1 ton blikkasse, der fylder enormt på veje og P-pladser, er ikke gangbar i fremtiden hverken ressourcemæssigt eller pladsmæssigt. Dette system er gennem årene blevet styrket bl.a. via de 1300 km. motorveje. Danmark er et af de lande i Europa med flest km. motorvej pr indbygger. Desuden ødelægger de store, lige veje voldsomt meget af vores sparsomme natur og stilhed i vores lille land.

Ellen Odgaard, Jyder Mod Overflødige Motorveje