Klage til transportudvalget

                                                              Viborg, den 19.6. 2022

Til Folketingets Transportudvalg.

Klage over, at medlemmer af Folketingets Transportudvalg, midt i en høringsperiode, på et møde på Viborg Rådhus den 13. juni har lovet borgmester Ulrik Wilbek, formanden for Business Viborg, Martin Pedersen, og andre, at der faktisk kommer en motorvej på strækningen Løvel – Viborg – Klode Mølle. (Viborg Stifts Folkeblad 14.6.)

Vejdirektoratet har netop afholdt to borgermøder vedrørende en evt. kommende motorvej på strækningen Klode-Mølle – Viborg – Løvel. Det første møde blev afholdt i Viborg den 9. juni – det andet i Kjellerup den 15. juni. Møderne er en idé- og forslagsfase forud for Vejdirektoratets miljøkonsekvensvurdering. Som der står på direktoratets hjemmeside, skal arbejdet ”omfatte løsninger både øst og vest om Viborg og en såkaldt 0+løsning, hvor eksisterende veje udbygges og suppleres med nye veje på korte strækninger.(Min fremhævning) På direktoratets hjemmeside står desuden, at man har mulighed for at indsende bemærkninger til undersøgelsen i høringsperioden fra 30.5. til 27.6.

Når medlemmer af Folketingets Transportudvalg allerede på nuværende tidspunkt bekræfter over for mødedeltagere på Viborg Rådhus, at der kommer en motorvej, er det et demokratisk problem. De ignorerer på forhånd de legitime indvendinger, der måtte komme mod en motorvej og udelukker en 0+løsning. Altså tager de ikke borgerinddragelse og høringssvar alvorligt. Det er vanskeligt ikke at opfatte den beskrevne proces som et tydeligt eksempel på skindemokrati

Men venlig hilsen

Karin Bang