Hærvejsmotorvejen: 16 gange højere trafikstøj er prisen for 10 ’sparede’ minutter

Mange tusinde borgere vil opleve ulidelig høj støj, og endnu flere vil blive udsat for støjgener i form af at kunne høre motorvejen konstant i baggrunden, når de opholder sig i det fri eller i deres haver.

Måske er du en af de pendlere, der kommer 10 minutter hurtigere til og fra arbejde, hvis politikerne får indført Hærvejsmotorvejen ned gennem Jylland? Hvem vil ikke gerne hurtigere hjem fra arbejde? Hjem til en gåtur i skoven eller en kop eftermiddagskaffe i haven – men hvad nytter det med 10 minutter mere i det fri, hvis det fri fyldes med støj fra motorvejen?

De fleste tænker nok, at motorvejen kommer til at ligge langt fra deres hjem. De ved nok ikke, at Trafikministeriet arbejder med støjgener på op til 7 km fra motorvejen på alle sider, hvis den har en hastighedsgrænse på 130 km/t.

Det kommer til at betyde, at Hærvejsmotorvejen bliver en 14 km. bred bræmme med støj ned gennem Jylland. Mange tusinde borgere vil opleve ulidelig høj støj, og endnu flere vil blive udsat for støjgener i form af at kunne høre motorvejen konstant i baggrunden, når de opholder sig i det fri eller i deres haver.

For at lovliggøre disse støjgener, som vil berøre mange mennesker, har politikerne ændret støjgrænsen flere gange. Siden 1974 har man forhøjet den grænse, der kaldes ”acceptabel trafikstøj”, fra 45 decibel til 58 decibel. Det lyder måske ikke af meget, men decibelskalaen er opbygget logaritmisk, hvilket betyder, at hver gang man bevæger sig 3 decibel op, så fordobles lydstyrken. 48 decibel er således det dobbelte af en lydstyrke på 45 decibel. Så stigningen fra 45 til 58 decibel er over en 16-dobling af lydstyrken. Dette betyder, at man politisk i dag accepterer 16 gange højere trafikstøj end man gjorde i 1974.

I Betænkning nr. 1391 fra Trafikministeriet, hvor jeg har fundet disse tal, findes både beregninger på, hvordan man kan støjdæmpe nær vej og beregninger på, hvad det vil koste at lydisolere et hus mod trafikstøj.

”Tid er penge,” siger man. Derfor må man i motorvejsberegningen ikke kun inkludere sparet pendlertid, men også den tid som motorvejen ’stjæler’ andre steder – f.eks. i form af de mange menneskers utallige minutter i haven, der bliver ødelagt af støjgener eller de mange minutter, der bliver ødelagt for folk af sygdomme forårsaget af støjgener. Støj kan nemlig forårsage flere grumme sygdomme på langt sigt. Her nævner hjerteforeningen f.eks. hjertekarsygdomme, stress, udbrændthed og demens. Hertil må man også medregne den mistrivsel og det tab af livskvalitet der medfølger, når udendørsaktivitet altid er badet i støj.

Med disse ting med i beregningen, vil vi så stadig betale prisen?

Læserbrev af Kurt Lauridsen, Elbækvej 1, Engesvang, bragt i Viborg Stifts Folkeblad