JMOM og Hærværksmotorvejen / Parallelmotorvejen / Midtjysk Motorvej / ”Vækstmotorvejen”

… kært barn har mange navne, alt efter holdning. ”Vækstmotorvejen” må hentyde til væksten i biltrafikken, som er den eneste sikre form for vækst.

I forbindelse med Hærværksmotorvejen har JMOM på opfordring dannet en specifik gruppe kaldet Hærvejsgruppen, som har egen hjemmeside www.haervejsmotorvej-nej.dk. Her kan læses mere detaljeret om arbejdet mod denne motorvej og bl.a. detaljekort over, hvor den muligvis kan komme (GIS-kort).

I sommeren 2016 har vi arbejdet på at få kontakt med nogle af de folk, som kommer udefra for at nyde Hærvejen, omgivelserne og stilheden og oplyse om motorvejsprojektet. Vi var i Viborg-området under Hærvejsmarchen. Senere på sommeren var vi I Vrads, hvor vi fik en snak med de folk, der gik Hærvejsvandring fra Flensborg til Viborg. Begge steder viste det sig, at der var mange udlændinge, så Hærvejen er altså en stor turistattraktion uden for landets grænser. Mange var chokerede over at høre, at de måske fremover skal gå i nærheden af en motorvej. Desværre havde en del også den holdning, at når de ikke er lokale, vedkommer det ikke dem. Men en motorvej er en national forekomst og vedkommer alle uanset bosted.

Genberegning af Midtjysk Motorvej

Først på året blev en genberegning af Midtjysk Motorvej med Landstrafikmodellen fremlagt,- – hvilket Hærvejskomiteen fik vendt meget positivt. Der står dog klart og tydeligt ”Trængselsproblemerne på E45 vil ikke blive løst med en midtjysk motorvej men alene udskudt i en årrække” og at biltrafikken samlet set vil stige. Dette hænger bl.a. sammen med at kun ca. 10 % af trafikken på E45 er gennemgående. Hovedparten af trafikken er lokaltrafik mellem de forskellige byer på strækningen og vil kun i meget begrænset antal kunne flyttes vestpå. Af denne del er en meget stor andel pendlertrafik, som vil kunne flyttes til udvidet kollektiv trafik kombineret med cykeltransport i lighed med til hovedstadsområdet.

 Se publikationen “Midtjysk motorvej” pdf

Med den nye regering med Ole Birk Olesen (LA) som transportminister og et nyt regeringsgrundlag er Hærværksmotorvejen desværre rykket et skridt nærmere, idet der er flertal i Transportudvalget til at bevilge penge til en VVM-undersøgelse af den sydvestligste delstrækning Give-Billund-Lunderskov. Den strækning er ikke en del af den strategiske analyse. Derudover skal der laves forundersøgelse af den øvrige delstrækning. Dermed kommer debatten til at handle om den ene contra den anden eller tredje linjeføring. Og som det er set andre steder, kan debatten nemt udvikle sig til borgerkrigslignende tilstande i lokalområderne.