Naturen taber til motorveje

Læserbrev i Information 9.12.14

Det kører her i Jylland. Snart er der en gennemgående motorvej fra Århus til Herning, og lidt længere ude i fremtiden en motorvej fra Holstebro til Vejle og fra Århus til Viborg – ud over motorvej E45.

Og minsandten om ikke også nogle vil have en 3. længdegående motorvej i Jylland i nærheden af den gamle Hærvej, der kommer til at køre igennem smukke bakker og over dale.

Der kører ikke mange biler på de nye motorveje – i hvert fald ikke i de 20 timer i døgnet, hvor det ikke er myldretid. Myldretidstrafik er præget af pendlere, og en stor del af dem har mulighed for at flytte over i kollektiv transport, hvis den vel at mærke bliver opgraderet med stabilitet og hyppighed. Gør man ikke det vil biltrafikken øges, hvilket hidtil er blevet løst med endnu flere motorveje.
Nogle mennesker mener, at motorveje giver vækst i udkantsområderne. Det tror man vist ikke på i Nordjylland eller Lolland, der i mange år har været præget af minusvækst på trods af motorveje.
De store tabere i dette motorvejsorgie er naturen og landskabet, som bliver pløjet igennem af en snorlige 50 m bred bræmme med højt støjniveau. For slet ikke at tale om de mennesker, der uheldigvis får en motorvej i baghaven. De bliver stavnsbundet, fordi ingen vil købe en ejendom i nærheden af en motorvej.

Ellen Odgaard
Vadestedet 1
8680 Ry
Jyder Mod Overflødige Motorveje