Hærværksmotorvej bør undgås

Venstres trafikpolitiske ordfører har overværet Teknologirådets høring om “fremtidens transport-infrastruktur”. Det har tre repræsentanter for JMOM også, så vi ved at han var til stede, og hvad trafikeksperterne anbefalede. Det gør Kristian Pihl Lorentsen også – og det var ikke en “hærværksmotorvej” på langs gennem Jylland.

Af Thomas Tjørnehøj – læserbrev til Midtjyllands Avis, sendt 8. marts 2008

I Midtjyllands Avis 1. marts gør Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentsen, sig til fortaler for hvad han kalder en »hærvejsmotorvej«; en nord-sydgående motorvej midt gennem Jylland. Han hævder være blevet inspireret af Teknologirådets høring i Landstingssalen på Christiansborg 27. februar.

Det er desværre tydeligt at Kristian Pihl Lorentsen både har ladet sig inspirere mere af egne ideer end af høringens oplægsholdere – overvejende trafikforskere og ingeniører med forskellige baggrunde – og at han fuldstændigt ignorerer, at også Danmark har forpligtet sig til at nedbringe sit CO2-udslip.

Jeg var også til stede under denne høring. Og det er rigtigt, at der kortvarigt blev talt om en parallel motorvej på langs gennem Jylland. Det var imidlertid kun som en parentes i den samlede høring og slet ikke et så centralt emne, som Kristian Pihl Lorentzen gerne vil gøre det til. Langt den overvejende del af de 19 oplægsholdere i panelet fremhævede helt andre forhold som det absolut væsentligste – bl.a. at

  1. udbygning af vejnettet kun medfører en kortvarig lettelse af trængselsproblemerne
  2. hverken trængselsproblemer eller nedbringelse af CO2-udslippet kan løses ved teknik alene
  3. kørselsafgifter snarest bør erstatte vægtafgiften

Tvivlsomt forslag om bedre offentlig trafik

Kristian Pihl Lorentsen har ikke lagt skjul på, at han er modstander af variable kørselsafgifter. At det under høringen oplystes, at man som bilist også i nogle tilfælde kunne slippe billigere, såfremt vægtafgiften erstattedes af en kørselsafgift, har åbenbart ikke ændret hans syn på den sag. Til gengæld forestiller han sig, at presset på vejene kunne lettes ved at den offentlige trafik »gøres så god, at alle vil benytte den« (P1 Debat, 11. januar 2008).

Det er et interessant synspunkt, ikke mindst fra den kant. Desværre er det såvel mentalt som økonomisk underfinansieret. Alene jernbanenettet, som skiftende regeringer gennem årtier har ladet forfalde, vil kræve massive investeringer, hvis Kristian Pihl Lorentsens idé skal kunne genemføres. En del af disse investeringer kunne komme fra kørselsafgifter, som han jo imidlertid er modstander af.

Flere motorveje er ikke nytænkning

Som han gjorde opmærksom på her i avisen [Midtjyllands Avis, red.] 1. marts, mener han – ikke overraskende – at der også skal ske en udbygning af motorvejsnettet. En sådan parallel udbygning af motorveje og offentlig trafik blev ellers netop frarådet af flere trafikforskere. Det ville medføre store udgifter og være til ringe nytte, påpegede flere af oplægsholderne, bl.a. dr. ing. og professor i byplanlægning Petter Næss: »Det svarer til at træde på speederen og på bremsen samtidig«.

Beslutningstagerne i dansk trafikpolitik har valgt fuldstændigt at ignorere, at man ikke kan asfaltere sig ud af trængselsproblemer. Det er en gammel nyhed, som alligevel blev understreget igen og flere gange af oplægsholderne under den omtalte høring. Så når Kristian Pihl Lorentsen straks efter begynder at lufte motorvejsplaner, er det skræmmende tydeligt at han ikke har fattet trafikforskernes vink med en vognstang.

Der er behov for ny og anderledes tænkning i dansk transportpolitik – ikke for et luftkastel som en »hærvejsmotorvej«. Og dermed heller ikke for Kristian Pihl Lorentsen.

Thomas Tjørnehøj
Best.medl. “Jyder Mod Overflødige Motorveje”
Emborgvej 109
8660 Skanderborg