Hærvejsmotorvejen – beslutningen er ikke taget endnu

Ellen Frydendal, Batum Hedevej 3, 8830 Tjele

Tilhængere af en Hærvejsmotorvej siger, at beslutningen om en Hærvejsmotorvej er taget. Det sagde KPL også i 2017, men tiden har vist, at det absolut ikke var tilfældet.

Inden motorvejen kan blive en realitet, skal Vejdirektoratet udarbejde en VVM-redegørelse, som detaljeret fortæller om trafikmængder, natur, klima, støj mm. På baggrund af undersøgelsen skal Folketinget herefter tage stilling til, om der overhovedet skal anlægges en motorvej og i givet fald hvilken linieføring, der skal vælges. Beslutningen tages inden 2026.

Meget kan nå at ske inden da.

Trafiktallene kan være reducerede på grund af ændrede trafikvaner. Coronakrisen har vist en del virksomheder og medarbejdere, at det kan være hensigtsmæssigt at arbejde mere over nettet fra hjemmet. Øget klimabevidsthed i befolkningen kan betyde øget samkørsel og flere cyklister. Glem ikke, at elcyklen er blevet rigtig populær i dagligdagen. Ændrede priser på togrejser kan måske også få flere til at bruge toget.

Vejdirektoratet pålægges nu at lade klimahensyn indgå mere i deres beregninger. Det vil få konsekvenser for fordelagtigheden af at anlægge nye veje.

Endvidere skal vi huske på, at Klimaloven skal overholdes. Den siger, at vi skal reducere CO2-udledningen med 70 % inden 2030. Det kan sætte en stopper for flere nye motorveje. Det er allerede sket i Wales.

Tiden op til 2026 vil vise, at beslutningen om en Hærvejsmotorvej absolut ikke er taget endnu.