En Hærværksmotorvej i julegave

Læserbrev dec. 2013:

”Hvad du ønsker skal du få…..”
Der er åbenbart nogle mennesker (Hærvejskomiteen og lokale politikere), der bragende ønsker sig en 3. nord-sydgåendemotorvej i Jylland. Den skal placeres langs den jyske højderyg og dermed tæt på Hærvejen.
Gad vist om lokalbefolkningen også ønsker sig etablering af en ny motorvej.

Transportministeriet har for nylig udgivet en rapport udarbejdet af Vejdirektoratet omhandlende 3 mulige linieføringer – midtjysk motorvejskorridor – fra Hobro til syd for Kolding. Formålet med en sådan motorvej skulle være at tjene som aflastning af trafikken på E45 og dermed undgå udbygning af denne. En midtjysk motorvej vil koste rigtig mange penge – op mod 20.000.000.000 kr .

Dertil kommer – som alle jo ved – at den midtjyske højderyg er et uvurderligt og meget spændende natur- og kulturområde, som har stor rekreativ værdi for mennesker og dyr – ikke mindst p.g.a. ro og stilhed. Denne ro vil selvsagt forsvinde med en motorvej i området p.g.a. øget trafik. Tænk blot på den store søgning af (pilgrims)vandrere og andre fredselskere. De kan måske fremover få lov at vandre i midterrabatten på motorvejen. Desuden vil der ved anlæggelse af en motorvej altid ske voldsom naturomvæltning og ødelæggelse. Se blot området omkring Silkeborg. Ca. 20 % af strækningen er beliggende i områder med værdifulde landskaber/fredninger.

Vejdirektoratets konklusion er, at en midtjysk motorvej på sigt ikke løser trængselsproblematikken på E45 men blot udskyder udbygningsbehovet i ca. 10 år. Men Hærvejskomiteen vil skrue bissen på og forsøge at trumfe en motorvej igennem. Hvis andre som os mener det er vigtigt at forsøge at forhindre en Hærværksmotorvej og bevare naturen i Midtjylland, er det vigtigt man giver sin mening til kende især overfor folketingspolitikerne i Trafikudvalget på Christiansborg, som er den besluttende myndighed (www.ft.dk/folketinget/udvalg). Der er indtil videre intet besluttet om en nor-sydgående motorvej. Erfaringen fra andre steder i landet viser dog, at når først der er slået streger på et kort, er beslutningsprocessen gået i gang – ofte uden debatten om der overhovedet skal være en motorvej eller muligvis alternative løsninger. Vi mener en sådan motorvej må betegnes som Hærværksmotorvej.

Ellen Odgaard
Jyder Mod Overflødige Motorveje
Vadestedet 1
8680 Ry