Vågn op, Connie, erhvervslivet er ligeglad med klimaet

”Det skal ske på opfordring og frivillig basis” – men det er bare ikke godt nok!

Af Julie Albeck – 5. december 2007 i Information

Igen og igen hører vi den ansvarsløse smøre om, at man skam gerne vil gøre noget for miljøet/ klimaet/ dyrevelfærden osv. men ”det skal ske på opfordring og frivillig basis”. Det er bare ikke godt nok. For så sker der ikke rygende fis. Historien og de sidste mange års forgæves ”positive henstillinger” viser med al tydelighed, at erhvervslivet ikke besidder en sådan moral og ikke kan betros ansvaret for jordens fremtid.
Såkaldte klimaminister Connie Hedegaard svigter i allerhøjeste grad, når hun henviser Dong-sagen (opførelsen af kulkraftværk i GreifsWald) til, at det er interne anliggender og vi ikke skal blande os I det frie erhvervs ret at banke en CO2maskine op.
Et kulkraftværk er om noget et masseødelæggelsesvåben i det lange løb, og ingen ansvarlige personer kan tillade sig, at sætte sig med hænderne i skødet, og bare ”henstille” til omtanke.
Tænk engang, hvis udenrigsministeren anvendte samme retoriske model; ”Vi ser gerne at Taleban overgiver sig, men det skal ske på frivillig basis” eller ”Vi ser gerne at Mugabe indfører demokrati i Zimbabwe, men det skal ske på frivillig basis”, ”vi ser gerne at folk holder op med at bruge vold, men det skal ske på frivillig basis…” osv..
Det er tilsyneladende langt mindre vigtigt at intervenere, når vores fælles livsgrundlag er truet, hvis en intervention kan forstyrre erhvervslivets interesser. Vågn op, Connie, og drop det evindelige hensyn til dine kernevælgere. Der er vigtigere ting på spil.

Julie Albeck
medlem af Jyder Mod Overflødige Motorveje
Ørvadsvej 25a
8220 Brabrand Syd.