EU-Kommission undersøger motorvejssag fra Silkeborg

Midtjyllands Avis 18.3.06.

EU-Kommissionens direktorat for Miljø i Bruxelles har taget det første skridt til en undersøgelse af, om Danmark overtræder EF-habitatsdirektivet i Gudenådalen i forbindelse med Resendal-linjen.

Af Susanne Niskanen

I et skriftligt svar til foreningen Jyder Mod Overflødige Motorveje, der i december sidste år sendte en klage til EU-kommisionen, meddeles, at de oplysninger, der er kommet frem i klagen, nu vil blive undersøgt.

Det betyder i praksis, at den danske regering bliver bedt om at komme med en forklaring på de klagepunkter, der rejses, og hvis EU-Kommisionen ikke er tilfreds med svarene, kan sagen trække ud i årevis.

I det tre sider lange klageskrift henviser foreningen til en række mangler i Vejdirektoratets VVM-redegørelser, som man ikke mener efterlever de meget restriktive krav i EF-habitatsdirektivet.

Der skulle blandt andet ikke være gennemført detaljerede og fagligt videnskabelige undersøgelser af naturtyper og arter i Gudenådalen, der kan dokumentere, at de ikke bliver forringet med en motorvej. Ligesom det heller ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at der ikke findes alternative løsninger til at placere motorvejen hen over habitatsområdet, mener foreningen.

Læs hele artiklen i Midtjyllands Avis