8 organisationer opfordrer til et motorvejsmoratorium af hensyn til klima og miljø

De otte organisationers logoer.

Vi opfordrer regeringen og de danske transportpolitikere til at opgive alle planer om nye motorveje, vejtunnelprojekter og andre store vejanlæg ved de kommende infrastrukturforhandlinger.

Vi opfordrer således til et motorvejsmoratorium som skal omfatte alle beslutninger om udvidelse af eksisterende eller anlæg af nye motorveje og store vejanlæg i Danmark. Der er brug for en tænkepause og tid til at formulere nye transportvisioner, som tager klima- og miljøforhold med.

Læs videre “8 organisationer opfordrer til et motorvejsmoratorium af hensyn til klima og miljø”

Idéen om en hærvejs-motorvej op gennem Jylland vækker modstand

Fra Tønder i syd til Hjørring i nord finder vi idéen om en ny motorvej kritisabel og dybt utidssvarende. Vi står midt i en natur- og klimakrise og skal ikke ødelægge mere natur – vi skal passe bedre på den, vi har tilbage. En ny motorvej er den helt gale vej at gå, skriver Jens Frydendal på vegne af 20 lokalforeninger. Foto: Colourbox

Jyske borgmestre slår på tromme for en ny motorvej op gennem Jylland. Men ideen om en ny motorvej er kritisabel og dybt utidssvarende, skriver 20 jyske lokalforeninger af Danmarks Naturfredningsforening.

Læs videre “Idéen om en hærvejs-motorvej op gennem Jylland vækker modstand”

Motorvej til Grenå – en aprilsspøg?

I denne tid omkring d. 1. april skal man være varsom med at tro på nyheder i offentlige medier. Således var der for et par år siden nogle folk fra Thy der meldte ud, at de ville foreslå en motorvej tværs over Mors. Det viste sig at være en spøg. Sådan tænker vi også om en motorvej til Grenå.

Det kan da vel ikke være alvorligt ment, at vi skal have endnu flere biler på vejene og i byerne. Biler som giver endnu mere trængsel og kødannelse, som øger vejstøjen for tusindvis af mennesker og som betyder naturødelæggelse i store områder.  Mange tror at en motorvej giver samfundsøkonomisk vækst i udkantsområder. Det er der ingen beviser for. Tværtimod mener flere trafikforskere, at væksten hovedsagelig bliver i de større byer som f.eks. Århus, idet det vil blive nemt at transportere sig væk fra Grenå og Djursland. Desuden er der jo mange fine naturområder på Djursland, som vi som samfund skal vægte meget højt, og som det vil være en skændsel at anlægge en mastodont-vej igennem.

Vi har motorveje nok i vores lille land. Rent faktisk er vi et af de lande i Europa med flest kilometer motorvej i forhold til befolkning.

Læs videre “Motorvej til Grenå – en aprilsspøg?”

Hovedvej A13 som 2 + 1 vej

I denne tid og nærmeste fremtid er man i Folketinget i gang med at se på og diskutere indholdet i en kommende infrastrukturplan. Her vil anlæggelse af mulige nye motorveje uden tvivl fylde en hel del. Det bliver spændende at se, om man tør tage et opgør med mange års løsmingsmodel på trængsel, kaldet Predict and Provide. Sagt på jævnt dansk, at trængsel på vejene skal løses ved at udbygge eller bygge nye store veje og broer, som resulterer i endnu flere biler, som kører længere, hvorved trængslen bliver tilbagevendende. Og når man snakker persontransport flytter disse mange biler relativt få mennesker – gennemsnitligt 1,1 person pr bil.

Hvis transportsektoren skal fremtidssikres, skal der ”andre og nye boller på suppen”. Fra politisk side handler det overordnet om, at det skal være dyrt og besværligt at transportere sig alene i bil og billigt og nemt at transportere sig kollektivt og på cykel.

Læs videre “Hovedvej A13 som 2 + 1 vej”

Motorvejssangen

Mel: Hjemmebrænderiet

Vi har her i Danmark et motorvejsnet,
som set udefra er besynderligt tæt,
og vi har en lobby som argumenter’
for at vi skal ha bygget en motorvej mer.
For måler man lykke i motorvejsmil,
og er man kun glad, når man kører i bil,
og elsker man duften af diesel og smog,
ja, så kan man aldrig få motorvej nok!

Hvor Hærvejen bugter sig bag om en høj,
der vil man ha asfalt og motorvejsstøj.
Hvor bønderne dyrker kartofler og hø,
man ønsker sig endnu en motorvejskø.
For måler man lykke …..

Hvor åen nu klukker i fred og i ro,
der vil man nu bygge en motorvejsbro.
I stedet for lærker og små orkideer
er der nogen som ønsker en motorvej mer’
For måler man lykke …..

Med sømmet i bund i det yderste spor,
så bli’r CO2 – forureningen stor.
Mens iskappen smelter går vejret amok,
og dog kan de aldrig få motorvej nok.
For måler man lykke …..

  Jens Frydendal, August 2018

Værdisætning af naturen

Hvilken værdi har miljøgoder? Det kan være svært at få sådanne “blødere” værdier talt med, når samfundsmæssige beslutninger – for eksempel om motorvejsbyggeri – skal tages.

“Forskerne, som står bag bogen, håber at sætte anvendelsen af økonomiske værdisætningsstudier højt på dagsordenen. Derved mener de, at både negative og positive effekter på miljø og natur, som følger af politiske beslutninger og menneskelige aktiviteter, kan tydeliggøres. “

https://ifro.ku.dk/aktuelt/aktuelt-2018/saet-pris-paa-naturen-25-aars-vaerdisaetningsstudier-i-danmark/

Bankskifte

Midt i corona-tiden har foreningen skiftet bank. JMOM’s konto er nu i Arbejdernes Landsbank: 5395-0254500 . Frivillige bidrag er som altid velkomne. 🙂 . Det årlige kontingent er fortsat 150 kr.