KOM TIL FORÅRSFEST MOD MOTORVEJEN

Vi må MARKERE EN MODSTAND, også i fællesskab, så hvis du kan, så ses vi i landsbyen
SKELHØJE ved Viborg lørdag d. 13/5 KL. 14 – 17

Vi fester i anlægget over for Kulturhuset mellem Volden og Dollerupvej, Skelhøje

DER BLIVER TALER, SANGE, KAFFE & KAGE + GÅTUR i den smukke natur

Talere: Stine Isaksen (Alternativet), Poul Engholm (Hærvejsmotorvej-Nej-tak), Per Smed (lokal borger). Derudover kommer Torsten Geil (mf. Alternativet) til en snak med de fremmødte.

— er DU blandt de mere eller mindre skeptiske, eller er du direkte modstander af planerne om en MOTORVEJ udenom Viborg ? Så vil vi meget gerne invitere til FORÅRSFEST MOD MOTORVEJEN i Skelhøje, sydvest for Viborg. En hel række organi-sationer vil den pågældende dag markere en modstand mod den førte trafikpolitik. Der er allerede godt gang i planerne om at omkranse Viborg med endnu en omfartsvej i form af en motorvej, som vil komme til at gå gennem dele eller det hele af en række landsbyer, samt i øvrigt skabe voldsom og potentielt skadelig støj og anden forurening, både fra biler og asfalt. Men Viborg har ikke brug for denne vejstrækning : det ville faktisk fungere bedre, hvis man, som en del organisationer og enkeltpersoner har påpeget, sørgede for en opgradering af den allerede eksisterende vej, A13, i form af en såkaldt 0+ – vej. Denne løsning er tilstrækkelig for at kunne opfylde de trafikale behov på stedet, og i Vejdirektoratets undersøgelser optræder denne mulighed på lige fod med de to skitserede vejføringer med motorvej rundt om Viborg. Netop i dette år er man inde i en høringsfase, hvor også befolkningens holdninger til konkrete projekter skal frem i lyset, så de traditionelle politikere ikke kommer til at løbe med hele magten i disse store og meget indgribende anlægsarbejder. Vi må MARKERE EN MODSTAND, også i fællesskab, så hvis du kan, så ses vi i landsbyen SKELHØJE lørdag d. 13/5

JMOM i kampagnen ’Stop ny Fossil Infrastruktur’