Kandidaterne og klimaet

Klimamarch i Viborg 30.10.2022

Her er en oversigt over folketingskandidaternes holdning til klimakrav:

Om lidt er der folketingsvalg – et vigtigt et af slagsen. Tager vores adfærd på transportområdet ikke en voldsom drejning, ser det SORT ud for klima og miljø. JMOM arbejder som bekendt for en mere bæredygtig og klimavenlig transportsektor, hvad der er et af de tre vigtige emner i Greenpeace’s klimakrav til politikerne, som derfor er interessante netop nu.

Nedenstående er hentet fra et Greenpeace-opslag:

“HVEM AF DINE LOKALE FOLKETINGSKANDIDATER ER KLAR til at gribe ind, der hvor Danmark belaster klimaet mest? 289 kandidater har sagt JA til at støtte Greenpeace’s krav for klimahandling, hvis de kommer i Folketinget. Se hvem på klimakrav.dk/gp

Her er partierne i Greenpeace’s tabel. Kandidater, der støtter deres klimakrav, er angivet med grønt:

“DE TRE KRAV:

1. ET LANDBRUG FOR FREMTIDEN

Reducér landbrugets udledninger med mindst 35 procent frem mod 2025 iforhold til 1990 – blandt andet gennem en omlægning fra dyreproduktion tilplanteproduktion og gennem udtag af landbrugsjord til skov og natur.

2. SÆT TRANSPORTEN PÅ ET GRØNNERE SPOR

Lav en pause for de meste klimaskadelige motorvejsbyggerier og indfør fuldudfasning af nye fossile biler frem mod 2025.

3. INGEN PENGE TIL KUL, OLIE OG GAS

Finanssektoren skal have bindende klimaplaner og stoppe lån til kul, olie og gas senest i 2025. “

Kilde: Greenpeace Danmarks facebook-side 14. oktober 2o22.