JMOM-beretning i forbindelse med årsmødet d. 24. 4. 2022

I aktiv-gruppen er vi nu 7 personer og 4-5 personer i periferien

Medlemstallet er ca. 85 – der har været en god tilstrømning siden sommer 21  (offentliggørelsen af Folketingets infrastrukturplan)

Vi har afholdt 2 fysiske møder siden sidste årsmøde d. 4. 9. 21 bl.a. grundet corona-nedlukning

Aktiviteter:

Klimademonstration i Kbh. d. 25. 9. Vi var 7 personer der deltog i gule kapper med stort banner og 3 mindre skilte og postkort med sang på. Der var i alt ca. 2000 deltagere fra ca. 30 forskellige organisationer. Desværre fik demonstrationen meget lidt presseomtale.

Kommunal valgdemonstration i november. Vi var 3 personer igen i gule kapper og med skilte, der deltog i demonstration i Viborg, hvor vi sagde et par gode ord om infrastruktur og Pihlens stump (motorvej). 2 personer deltog samme dag i demonstration i Vejle.

Egholm-motorvejen. I forbindelse med den afsluttende høringsrunde vedr. Egholm-motorvejen har Per lavet et langt indslag til Vejdirektoratet. Det forlød at motorvejen skulle endelig vedtages i Folketinget i februar, så derfor sendte vi et brev til samtlige folketingspolitikere med en appel om at stemme imod denne motorvej som en principiel og klimamæssig handling. Endnu et brev til medlemmerne af Transportudvalget er forberedt men ikke afsendt, da den endelige vedtagelse er udskudt (bl.a. som følge af mangelfuldt oplysningsgrundlag og transportminister Benny Engelbrechts afgang).

Netværksgruppen ”Stop for fossil infrastruktur” – Per har deltaget i et møde i Middelfart med denne gruppe. Det videre samarbejde?

Læserbreve:

Ellen og Runa i Midtjyllands Avis – alle har modstand mod motorveje i nærheden af egen bolig.

Thomas har deltaget i radioudsendelse.

Thomas rejste først på året ud i landet (Tåstrup) med JMOM-skilt for at tage imod det svenske nattogs første kørsel med stop i Danmark til Europa og den store verden.

Borgerbevægelsen dk for en demokratiske proces – Per og Anne Birgitte er i bestyrelsen og repræsenterer JMOM ved virtuelle møder.

Netværk for bæredygtig trafik  – Ellen repræsenterer JMOM ved virtuelle møder, fysisk møde med Concito og som medunderskriver på brev til ny transportminister Trine Bramsen.