Nogle fakta om INFRASTRUKTURPLAN 2035

Efter en gang politisk pakkeleg indgik den socialdemokratiske regering sidst i juni sidste år en aftale med en række politiske partier om infrastrukturinvesteringer frem til 2035. Aftalen indebærer bl.a. anlæg af flere nye motorveje. Det er sørgeligt og beskæmmende, at politikerne i en tid med alvorlig klima- og biodiversitetskrise er enedes om at brede mere sort asfalt ud!

Det blev aftalt, at der anlægges en strækning af Kalundborgmotorvejen fra Regstrup til Kalundborg, således at en eksisterende 20 km lang strækning udbygges til motorvej, og der anlægges 10 km ny motorvej. Desuden aftaltes det, at den eksisterende motortrafikvej i forlængelse af Hillerødmotorvejen udvides til en motorvej på 13 km, og der aftaltes anlæg af en strækning af Frederikssundmotorvejen fra Tværvej til Frederikssund (21 km), anlæg af en motorvej mellem Næstved og Rønnede (15 km), anlæg af en tredje Limfjordsforbindelse (ca. 20 km) samt anlæg af to strækninger af Hærvejsmotorvejen, nemlig mellem Løvel og Klode Mølle (ca. 40 km) og mellem Give og Billund (ca. 15 km).

Efter planen skulle lovforslag til anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse have været fremsat i februar i år, men da der skal laves supplerende miljøkonsekvensvurderinger, er fremsættelsen udsat til i efteråret. Forbindelsen skal gå vest om Aalborg, over øen Egholm, under Limfjordens sydlige løb i en tunnel og over Nørredyb på en lavbro.

Angående Hærvejsmotorvejen er parterne er enige om, at den resterende del kan prioriteres som led i kommende infrastrukturplaner efter 2035, og at den på strækningen Give-Haderslev skal følge et forløb vest om Billund. For strækningen Løvel-Klode Mølle tager parterne stilling til, om motorvejen skal gå vest eller øst om Viborg, når en VVM-undersøgelse er gennemført.

I aftaleteksten til infrastrukturplanen står der vedr. Hærvejsmotorvejen: ”Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten noterer sig, at det har været et stærkt ønske hos Venstre og Det Konservative Folkeparti at prioritere midler til etaper af en Midtjysk Motorvej, og Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti kan på den baggrund tilslutte sig de besluttede etaper, som er de mest skånsomme for naturen, herunder Randbøl Hede og Egtved Ådal.”

På det seneste er der imidlertid blevet sat spørgsmålstegn ved, om der er brug for al den infrastruktur, da højere brændstofpriser over en længere periode vil betyde, at der bliver mindre trafik på vejene og hermed reduceret trængsel. 

Per Delphin