”Beskyt klima, natur og folkesundhed”

Indbydelse til Landsdækkende demonstration 25/9-2021 i København

JMOM er medarrangør af den store landsdækkende demonstration i København den 25. september fra Rådhuspladsen til Christiansborg kl. 13-16 med menneskering om ”Borgen”, plus taler og andre indslag.

Det nyligt indgåede infrastrukturforlig har synliggjort, at klima og natur i vort land er stærkt presset af politikernes gamle kamp om opnåelse af en ny motorvej et sted i landet.

Beslutninger træffes til trods for, at der er brug for nænsomhed og helhedstænkning i vores land i forhold til klima, natur og biodiversitet og vores egen sundhed. De folkevalgtes gamle vaner og tankemønstre ændres tydeligvis ikke hurtigt nok. Borgernes aktive deltagelse er nødvendig, så klima, natur og biodiversitet fremover får den nødvendige prioritering. Politiske forandringer nødvendiggør, at borgerne og NGO’er viser et tydeligt ønske om at ændre samfundets udvikling

JMOM deltager naturligvis, og vi opfordrer alle medlemmer til at være med. Det er vigtigt vi er mange! Du er også velkommen til at kontakte os direkte. Ellen Odgaard fra JMOM’s bestyrelse er med i planlægningsgruppen (kontaktoplysninger ovenstående). Når detaljerne er på plads, vil vi lægge info på Jyder Mod Overflødige Motorveje på Facebook og på JMOM.dk . Næste JMOM-planlægningsmøde er 10. sept. Kl. 10 på Vadestedet 1 i Ry.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *