Slangen i Paradiset

 I Østbirk Avis den 28. juli har Hans Kristian Skibby fra DF et rosende indlæg om det infrastrukturforlig, som han selv har været med til at lave.

 Hvad han dog ikke omtaler er, at der er en slange i Paradiset, endda en meget lang en – ca. 180 km.! Den hedder Hærvejsmotorvejen og skal følge Den Gamle Hærvej fra Hobro til Haderslev. De to første etaper – en strækning uden om Viborg og en fra Give til Billund – er desværre kommet med i forliget.

 Dette monstrum af en vej vil spolere store dele af Jyllands mest unikke natur. Den vil pløje sig over heder og vandløb, gennem skove og fortidsminder, den vil fylde stille områder med støj og mørke områder med skærende lys, forstyrre plante-, insekt- og dyreliv, hvoraf noget er meget sårbart og på EU’s beskyttelseslister – og til hvilken nytte?

 Argumenterne er, at den skal aflaste E45 og at den skal skabe økonomisk vækst i midtjylland.

 Hvad det første angår vil denne aflastning ifølge Vejdirektoratet kun vare få år, derefter vil der igen være lige så meget trafik på E45, som der er nu plus al den trafik, der så er på Hærvejsmotorvejen, da al forskning og alle erfaringer viser, at nye veje bare skaber mere trafik – det er skruen uden ende.

 Hvad angår væksen, er det noget som mange politikere går meget op i fordi de tror, at befolkningen gør. Men der er intet belæg for at sige, at en motorvej giver vækst, hvor den kommer, man aner nemlig intet om det, da det aldrig er undersøgt på europæisk plan. Nogle få danske undersøgelser peger tværtimod på, at der ingen sammenhæng er. I nogle tilfælde kommer der vækst, i andre ikke, der kan ikke spores nogen sammenhæng.

 Og hvad skal vi med mere vækst? Beskæftigelsen er den højeste i mange år, det er knap til at få en håndværker, da alle har ordrebøgerne fulde, og huspriserne er på himmelflugt, hvorfor så mere vækst?

 Lad os slippe for det modbydelige monstrum af en motorvej, lad os bevare freden og naturen, og lad så bilisterne køre på de veje, som vi allerede har.

Henning B. Carlsen