Jyderne var først

Jyder Mod Overflødige Motorveje ville have letbanen som erstatning for motorvejen.

Af Susanne Niskanen, Midtjyllands Avis d. 17. 1. 2009

Det var oprindelig foreningen JMOM, der i begyndelsen af 1990´erne satte fokus på forslaget om en letbane i det midtjyske.
Foreningen argumenterede stærkt for, at en nærbaneløsning mellem Århus, Silkeborg og Herning ville være et fornuftigt alternativ til en motorvej.
Det skete med henvisning til, at kun 47% af landets husstande havde en bil, hvor en nærbane kunne bruges af alle og tilmed være bedre for miljøet, da belastningen af CO2-udslip ville mindskes.
JMOM skrev adskillige indlæg om sagen i landsdækkende dagblade, bl.a. i Information, og på flere offentlige møder i Silkeborg om motorvejen i Silkeborg, blev letbanens fordele – ikke mindst for miljøet – fremhævet. Forslaget er senest nævnt i Vejdirektoratets VVM-redegørelse fra 2002, hvor der står, at man har beregnet et samlet passagertal på 3.700 pr dag på ruten. Men Vejdirektoratet konstaterede dengang, at “der er ikke aktuelle planer om at gå videre med forslaget”.