Fælles front mod motorveje

Læserbrev bragt i Dagbladet Information

For 100 år siden udtalte Henry Ford: “For hver god vej som bygges, vil flere biler blive taget i brug, og jo flere biler der kommer, jo stærkere bliver kravet om nye og bedre veje.”

Af Ellen OdgaardBestyrelsesmedlem i Jyder Mod Overflødige Motorveje.

For 100 år siden udtalte Henry Ford: “For hver god vej som bygges, vil flere biler blive taget i brug, og jo flere biler der kommer, jo stærkere bliver kravet om nye og bedre veje.” Man må sige han har fået ret. Fordi de regerende politikerne ikke har modarbejdet denne udvikling.

Skal denne udvikling vare ved?

Det er vi efterhånden mange i dette land der ikke synes – a.h.t. naturødelæggelse, CO2-udledning og ringe fremkommelighed. I alt fald er udsigten til en betydelig øgning af transport i form af personbiler og lastbiler skræmmende, som følge af udbygning af motorvejsnettet, (Ballerup-Frederikssund, omkring Silkeborg, Vejle-Århus, over Fyn, omkring Hovedstaden m.fl.), hvilket fremgår af regeringens nylige offentliggjorte trafikhandlingsplan.

Ganske vist er der også lagt op til betydelige investeringer i jernbanedriften, som dog primært er til fornyelse af signalsystemet, hvilket ikke giver flere togafgange – men dog forhåbentlig tog til tiden. Derudover skal der investeres i højhastighedstog med 2 stop mellem Ålborg og København (Århus og Odense), som hovedsagelig vil konkurere med indenrigsfly. Begge investeringer vil kun i ringe grad lokke bilister over i tog. For at kollektiv transport kan blive et reelt alternativ til daglig pendling i bil kræves der hyppige afgange og stop ved lokale stationer evt. åbning af nye stationer. Det er den erfaring fra det virkelige liv mange af os har gjort.

Folkeopinion mod flere motorveje

Den eneste måde denne mangeårige udbygning af motorvejsnettet kan standses på, er at der opbygges en folkeopinion mod flere motorveje. Først derved bliver det spiseligt for politikerne at “slå bremsen i”. Det indebærer at etablering af motorveje ikke betragtes som en lokal sag, hvor man først reagerer, når motorvejsplanerne nærmer sig egen baghave. Det er et fælles anliggende uanset hvor i landet der planlægges motorveje.

I JMOM har vi igennem 15 år forsøgt at sætte fokus på de mange motorvejsplaner – primært i Jylland. Stærke kræfter arbejder på etablering af endnu flere motorveje end i regeringens forslag – stort set uden protester.

Sjællændere mod overflødige motorveje

På Sjælland er der nu også (lokale?) protester mod motorvejsplanerne. Tænk hvis alle motorvejsmodstandere kunne forenes og udtrykke modstand mod motorveje UANSET HVOR I LANDET DET MÅTTE VÆRE. Jeg vil opfordre alle motorvejsmodstandere og motorvejsramte til at stå sammen og tilmelde sig en organisation – også selv om man ind imellem benytter en eksisterende motorvej. Den der tier samtykker!

Ellen Odgaard
bestyrelsesmedl.
Jyder Mod Overflødige Motorveje
Vadestedet 1
8680 Ry