Letbanen gavner alle – det gør motorvejen ikke

Misforstået studehandel: En letbane bliver til gavn for både bilister og letbanepassagerer, hvormod en motorvej udelukkende er til fordel for bilisterne.

Af Thomas Tjørnehøj – Læserbrev til Århus Stiftstidende, sendt 9/6 2008

I Stiftstidendes leder 29. maj behandles begrebet studehandeler objektivt og kritisk. Anledningen er den – som det påpeges – ikke sælig logiske sammenkædning af letbanen til Grenaa med motorvejen ved Silkeborg. Avisen glemmer imidlertid et aspekt, som gør logikken endnu mere fjern.

En effektiv og velfungerende letbane – og offentlig trafik i det hele taget – er nemlig til fordel for såvel dens passagerer som dem, der vælger at køre i bil. Rettidighed, hyppige afgange, korte rejse- og omstigningstider samt et overskueligt takstsystem kan flytte bilister til en letbane. Dermed aftager presset på vejene, og dermed er letbanen også til fordel for tilbageværende bilister. Trafikudviklingen i bl.a. flere mellemstore tyske byer, hvor et letbanesystem er etableret, bekræfter dette.

Uigennemtænkt transportpolitik

Derimod er det kun biltrafikken, der får gavn af en motorvej. For motorvejen gør det nemmere og mere tillokkende at køre i bil, og dermed er den skyld i faldende passagertal i den offentlige trafik. Resultatet bliver en negativ spiral, som det allerede kendes fra bustrafikken i stort set hele landet, med fortsatte takststigninger og/eller udtyndet kørsel til følge – og dermed endnu færre passagerer. Og de stigende brændstofpriser samt Danmarks forpligtelser for nedbringelse af CO2-udledningen giver yderligere minuspoint til motorvejen.

At forlange en letbane i Grenaa for en motorvej i Silkeborg er ikke gennemtænkt trafikpolitik med et overordnet, langsigtet mål. Det ligner mere lokalpolitikere på tur på deres kæpheste. Og det er ikke kæphestene, der har skyklapper på. Lederskribentens løftede pegefinger mod studehandeler er derfor også i dette tilfælde helt berettiget.

Bilerne kræver plads – ikke letbanen

Når der i det nordlige Århus samtidig skal fældes træer og nedrives huse for at sikre plads til både letbane og biltrafik, viser det endvidere at planlæggere og politikere ikke har fattet ideen med letbanekonceptet. For banens kapacitet og frekvens skal være så god, at den kan reducere biltrafikken så meget at det ikke er nødvendigt at udvide vejarealerne. Hvis ikke der er vilje til at lade letbanen klare det, har den ingen berettigelse.

Mens Hovedvej 15 er blevet udbygget fra grusvej til motorvej, må togene til både Grenaa og Silkeborg stadig trænges på ét spor, som da jernbanerne blev anlagt i 1870’erne. Fordi banerne ikke er blevet udbygget tilstrækkeligt, propper vejene til. Og ved udbygning af vejene opnår man kun at flytte trafikpropperne. Derfor er det ikke vejene, men skinnerne, der nu skal satses på. Til gavn og glæde for miljø, sikkerhed og alle trafikanter. Også bilisterne.

Thomas Tjørnehøj
Best.medl. “Jyder Mod Overflødige Motorveje”
Emborgvej 109
8660 Skanderborg