foto: JMOM

Kontakt til foreningen Jyder mod overflødige motorveje.

Kontakt

Post:
Jyder mod overflødige motorveje
v/ Ellen Odgård
Vadestedet 1, 8680 Ry, tlf. 28 76 72 62

Mailkontakt til alle bestyrelsesmedlemmer: jmom@jmom.dk

Bestyrelse

Ellen Odgård
Tlf. 28 76 72 62

Runa Sand (kasserer)
Tlf. 23 98 27 39

Thomas Tjørnehøj

Anne Birgitte Levisen

Nye medlemmer

Nye medlemmer er altid velkomne.
Du blir medlem ved at sende en mail til jmom@jmom.dk med dit navn og adresse og at du gerne vil være medlem.
Du kan også kontakte bestyrelsesmedlem/kasserer Runa Sand pr. telefon 23 98 27 39.
Mail til kassereren

Kontingent: 100 kr. årligt.
Indbetales på JMOM's konto i Merkur Bank: 8401-1045246

Frivillige bidrag

Frivillige bidrag er også altid velkomne
Kontakt kasserer Runa Sand.

Tlf. 23 98 27 39
JMOM's konto i Merkur Bank: 8401-1045246

Presse

Kontakt et af medlemmerne af bestyrelsen.

Webmaster

Send gerne ros og ris, oplysninger om brudte link m.m.
til webmaster Bente Grue, bg@bentegrue.dk