Det gyldne dæk

Jyderne overrækker ny trafikpris til trafikminister Flemming Hansen.

Pressemeddelelse fra JMOM den 4. november 2002

Mandag den 4. november 2002 foretager trafikminister Flemming Hansen den ceremonielle åbning af en stump af den overflødige motorvej mellem Herning og Århus – nemlig Herning-Bording stykket.  

– Det er en umådelig stor glæde at kunne meddele, at trafikminister Flemming Hansen er modtager af trafikprisen Det gyldne Bildæk, som er indstiftet af Jyder Mod Overflødige Motorveje. Prisen består af et forgyldt bildæk og uddeles til en person der, besidder et enestående trafikpolitisk visionært vovemod – uden smålig skelen til trafikpolitiske fakta. Priskomiteen var ikke i tvivl: Flemming Hansen fortjener prisen!
 
– Derfor vil vi benytte lejligheden til gøre motorvejsindvielsen endnu mere festlig ved netop at bruge denne dag til prisoverrækkelsen, udtaler Frans Mattesen fra priskomiteen:
 
– Flemming Hansen har godt nok haft en lidt famlende ministerstart, men han har vist at han besidder en stor evne til at tillære de kringlede grundsætninger i dansk trafikpolitik. Stor var vores glæde da vi erfarede at trafikministeren agtede at gi’ priserne i den offentlige transport et solidt hak opad, med den begrundelse at der er for få der benytter den. For en udenforstående kan det virke som et ulogisk ræsonnement, men for trafikpolitisk interesserede er det et udsagn af stor skønhed. At trafikministeren samtidig, med stor ildhu, ønsker at inddrage DSB’s overskud, og bruge de penge brugerne har betalt, til andre formål – måske endda mere asfalt, viser os blot, at her handler en mand af format.
 
– Vi kan derfor forvente endnu mere dybt overflødig jysk motorvej. Og det mener vi er prisværdigt …

På vegne af pris-komiteen
Frans Mattesen

De mest værdifulde kroner er træ-kroner

Træer er tæt forbundet med livet her på jorden. Uden træer og planter kan vi bogstavelig talt ikke ånde.

Af Julie Albeck – juli 2002

De fleste mennesker kan instinktivt godt lide at være i skoven, og de fleste kan også se det fornuftige i at bevare regnskoven i andre egne af verden.
Når det kommer til at bevare vore hjemlige skove og træer kniber det imidlertid lidt med forståelsen. Når træer skal vige for asfalt og selve livet bliver fortrængt til fordel for asfalt, CO2-forurening, fart, trafikulykker og prestigepolitikere med potensproblemer har døden og destruktionen sejret.
Lidt store ord måske, men ikke for store i forhold til at beskrive omfanget af de ødelæggelser vi påfører jorden og vore efterkommere. Motorvejsbyggeriet er symbolsk indbegrebet af det som menneskeheden bør skamme sig over, uoprettelige natur-ødelæggelser, rovdrift, egoisme og hensynsløshed overfor de økologiske sammenhænge som vi selv er en del af og afhængige af.
Sørgerligt er det, at vi i Jyder Mod Overflødige Motorveje har måttet opgive at redde træerne ved Lyngbygaards Ådal, men de fik i det mindste endnu et forår før de måtte lade livet for det såkaldte fremskridt.
Vore politikere kritiserer dem, der fælder regnskovens træer – samtidig med at de forlanger træer fældet herhjemme af hensyn til økonomisk vækst o.s.v. Et samfund der fælder træer med den begrundelse er da i sandhed fattigt!
Hvornår fatter disse asfaltliderlige mennesker mon , at de mest værdifulde kroner er trækroner?

131 dage i et træ

JMOMs aktivister sad fra den 17. februar til den 28. juni 2002 i vejen for den fortsatte udbygning af Århus-Herning motorvejen.

Aktivister fra Jyder Mod Overflødige Motorveje sad fra den 17. februar til den 28. juni 2002 i vejen for den fortsatte udbygning af Århus-Herning motorvejen. Aktivisterne boede døgnet rundt oppe i de gamle træer, der nu fældes for at vejen kan bygges. Aktionen fandt sted lige uden for Århus på bakkekammen ved Lyngbygård Å. Direkte fra trætoppene skrev aktivisterne via mobiltelefon løbende dagbog her på nettet.

Jyderne flytter sig!

Aktionen i trætoppene er slut
– Jyderne rykker videre til de næste aktioner.

Pressemeddelelse fra Jyder Mod Overflødige Motorveje den 28. juni 2002:

I det hårde vintervejr den 17. februar startede Jyder Mod Overflødige Motorveje en protestaktion i trætoppene mod Århus-Herning motorvejen. Jyderne bosatte sig døgnet rundt i træerne på bakkekammen ved Lyngbygård Å i en aktion mod motorveje og for miljøet.
Fra træerne har vi fulgt det deprimerende syn af en smuk ådal, der langsomt blev tømt for natur og omdannet til motorvej, mens gravemaskiner åd sig i ind i bakken under os, fortæller Nanna Kinch.
Jyderne i trætoppene har haft masser af gæster forbi under aktionens 131 dage, skoleklasser og journalister, almindelige nysgerrige og sympatisører. Nu er også kædesavene kommet, nedslagtningen af træerne er begyndt og Jyderne flytter sig frivilligt.

Ideen med aktionen

Formålet med aktionen var at få en debat om trafikpolitik frem i medierne, og det har vi haft stor succes med gennem foråret. Lige nu tjener det intet formål at få en konfrontation med politiet. Det er i stedet tid at rykke videre, og begynde at forberede de næste aktioner, siger Nanna Kinch.
Den smukke plads under træerne har i de forløbne måneder været brugt til møder og teltlejre, fejring af fødselsdage og Skt. Hans – samt til en fin køkkenhave.
Det fortsatte byggeri af Århus-Herning motorvejen kan nu klart følges som en begyndende Berlin-mur gennem landskabet. Omkring Silkeborg er ruten fortsat uafklaret. Der er stadig for mange løse ender i den danske trafikpolitik, siger Nanna Kinch.

Aktioner nytter på sigt

Der sidder en jyde i et træ vest for Århus. Og der har han nu siddet i snart 3 måneder. 

Af Ellen Odgaard – maj 2002

Der sidder en jyde i et træ vest for Århus. Og der har han nu siddet i snart 3 måneder. I regn og slud og storm. Ganske vist ikke én og samme person – men alligevel. Så må man da være gal og sej. Han har bosat sig i de træer, der skal fældes, for at motorvejen mellem Århus og Herning kan fuldføres, og for at gøre opmærksom på det gale i den trafikudvikling, der kører derudaf, og som boomet af motorveje er en væsentlig del af.
Men tror den gale, seje jyde – og de øvrige medaktivister – virkelig, at de kan stoppe et igangværende motorvejsbyggeri med disse metoder? Nej! Så mange års erfaring og livtag med samfundet, har vi dog taget. Vi tror dog alligevel på, at vores aktion nytter noget på sigt.
For 30 år siden var der nogle gale mennesker, der råbte op om økologi og tømte affaldsposer ud på gaden og sorterede det i forskellige dynger.
Andre oksede rundt med reklamer for at blive fri for dem. Nogle gale mennesker gik besærk og knoklede med vindmøller, som de fik til at snurre. De blev alle kaldt gulerodsbumser og andefodstumper og deslige ikke særlige flaterende navne.

I dag kender ethvert barn til økologi, og der holdes store verdensomspændende konferencer om miljø og økologi. Alle kommuner sorterer og genbruger affald i en eller anden udstrækning.
»Reklamer – nej tak« tager Postvæsenet sig af. Og vindmølleproduktionen er landets tredje største indtægtskilde.
Hvordan har det kunnet lade sig gøre? Først og fremmest fordi nogle gale mennesker stædigt har holdt fast i deres viden og sunde fornuft og gjort opmærksom på den ad udenomsparlamentatiske veje. Derved blev det til en folkesag. Og først da er der lydhørhed hos de politiske myndigheder.
Vi ved ikke, hvor mange sympatisører vi har. Men vi får mange positive tilkendegivelser. En del bilister på den eksisterende vej (A 15) giver små anerkendende dyt. Der er også mange, der ønsker ad os ad H… til.
Vi tror dog stadig på, at flere og flere mennesker synes, at trafikudviklingen kører den gale vej.
Der må dog være en grænse for, hvor mange biler og motorveje og deraf følgende jag, vi vil acceptere i vores lille land.

Psykopati og motorveje

Er vi rablende sindssyge, os som sidder i træet for at protestere imod motorvejen?

Af Julie Albeck – maj 2002
 
Ja helt normale er vi da i hvert fald ikke – når man definerer normalitet som det flertallet i en kultur gør. For så ville der jo sidde mange flere derude… og der ville ikke engang være en historie i det. Nej vi er nok i hvert fald lidt »usædvanlige« – og ikke så lidt provokerende, vil nogen mene.
Vi irriterer dem, som glæder sig til at komme ud og køre stærkt på motorvejen noget så grusomt. De, som har så utrolig travlt, og som næ-sten ikke kan udholde at overholde fartgrænser. De, som får afløb for deres behov for fart og spænding ved at brænde Co2 af uden tanke for, hvad denne trang påfører miljøet, klimaet og ikke mindst vore efterkommere af problemer. Fremtiden? Global opvarmning? Så langt kan de virkelig ikke tænke, for de skal frem, og det skal være lige nu. Ja og måske skal de besøge noget familie eller på arbejde uden for byen, så de har altså nærmest krav på at der bliver bygget en motorvej i præcis den retning, de skal. Ja, er det ikke en menneskeret at have motorveje til døren? Og at komme frem så hurtigt som muligt? Hvem kan tolerere at transport tager tid i vore dage?

Ren galskab

Hele denne hedonistiske og stressede livsstil har en høj pris. Både for den enkelte som vænner sig til at køre – og leve – i en forskruet tempo, og for naturen, miljøet, de dyr, der bliver slagtet langs vejene og de trafikofre, som det opskruede tempo også er skyld i. At tilsidesætte alle disse problemer for sin egen egoistiske trang til at komme hurtigt frem og køre stærkere og stærkere udtrykker en kynisk ligegyldighed, som er en psykopat værdig. Psykopater er netop kendetegnede ved kynisk ligegyldighed overfor andres liv og lemmer, trang til sansestimulation og lav tolerance overfor frustrationer.
Motorvejsbyggeri og »fartbølleri«/drengerøvsmentalitet udmønter sig i en aggressiv og destruktiv adfærd, som vore efterkommere næppe vil betegne som mentalt sund. Intelligent er det slet ikke.
Ingen andre arter ødelægger med overlæg deres egne livsmuligheder sådan som mennesket gør. Man kan hverken leve af ‘sparet tid’ eller økonomisk vækst. Den natur vi massakrerer og det klima vi ødelægger, kan vi aldrig købe tilbage uanset hvor meget den økonomiske vækstkurve så stiger. Det er tilsyneladende en kollektiv fortrængning. Og det er ren galskab.

Skrue uden ende

At fuldføre byggeriet af motorvejen mellem Århus og Herning svarer til at bygge et nyt Rigshospital på Samsø.

Af Frans Mattesen – maj 2002

Siden 17. februar har Jyder Mod Overflødige Motorveje næsten permanent været bosat i trætoppene ved Lyngbygård Å. Det sker i protest mod motorvejen Århus-Herning, som vi finder inderligt overflødig.
Den eksisterende vej har en kapacitet på 2200 biler i timen, og selv i spidsbelastningstimen om morgen og om eftermiddagen er der mindre end 60 pct. af den mængde biler. I døgnet er der maksimalt 14.000 biler.
De små trafikmængder giver intet grundlag for at bygge en motorvej med en timekapacitet på 8000 biler og en døgnkapacitet på 200.000 biler.
Det svarer til at bygge et nyt Rigshospital på Samsø! Jo bedre en vej er, og jo lettere, det er at bruge den, jo flere vil der køre på den. Det er set igen og igen både herhjemme og i udlandet. For eksempel er Vejle midtby i dag lige så trafikbelastet som før Vejlebroens indvielse i 1982, og i Århus kører der lige så mange biler på de to ringveje, som der gjorde, før motorvejen uden om byen blev anlagt.
Kun for bilejere Det er skruen uden ende. Vi har med glæde konstateret, at regeringen og den nyudnævnte direktør for det nye institut for miljøanalyse, Bjørn Lomborg, forfægter synspunktet, at vi i Danmark skal have mest miljø for pengene.
Ønsker vi en miljømæssig og social bæredygtig udvikling er en motorvej uforenelig hermed. Trafik er nødvendig for os alle, men en motorvej er kun for de, som har bil. I Århus Amt er det for eksempel ikke engang halvdelen af husstandene, der har bil. 54 pct. af samtlige husstande i amtet er nemlig uden bil! Når det drejer sig om trafikpolitikken i Danmark, kører det jo den helt gale vej.

I stedet for mest muligt miljø for pengene bliver der produceret miljøproblemer.
Alt for mange veje Vi mener, at forkælelsen af privatbilismen og den fortsatte satsning på motorveje trænger til en grundig granskning. Danmark har i forvejen Europarekord i antallet af kilometer motorvej i forhold til vognparken.
Vi har 1000 km. motorvej, 10.000 km. amtsveje og 50.000 km. kommunale veje.
Vi har veje nok! Vi venter, at der vil blive udarbejdet analyser af de miljømæssige konsekvenser af trafikpolitikken. Og at man ikke mindst vil inddrage alternativerne til øget privatbilisme og mere asfalt.
I tilfældet motorvejen Århus-Herning har Jyder Mod Overflødige Motorveje f.eks. peget på en letbane Århus-Galten-Silkeborg som et alternativ.
Skaber problemer Den øgede bilisme kombineret med endnu flere motorveje, skaber en bred vifte af miljøproblemer:
Transportsektorens andel af CO2-udslippet er ca. 25 pct., og stigningen i trafikkens udslip ligger i øjeblikket på to-tre pct. pr. år.

Ifølge FDM stiger energiforbruget med 35 pct., forureningen med 48 pct.
og støjen med 56 pct., når bilhastigheden stiger fra 80 til 120 km/t.
Motorveje forurener! Forøget motorvejsbyggeri indskrænker den meget begrænsede frie natur.
F.eks. vil Århus-Herning motorvejen med den sandsynlige nordlige linieføring uden om Silkeborg ødelægge Gudenå-dalen, Funder Ådal, de smukke områder ved Gødvad og Hørbylunde Bakker. Det er nogle af Danmarks smukkeste og fredede naturområder, der både fungerer som opholdssted for dyr og planter og som rekreative områder for mennesker.

Jeg ligger og koger i en hængekøje

Af Tom Vilmer Paamand – maj 2002

Jeg ligger og koger i en hængekøje otte meter over jorden. På sådan en lækker forårsdag føles de første ugers snestorme, som lå de år tilbage. Men det er nu også kun de sidste uger, at hængekøjen har kunnet bruges uden vanter. Når det er lunt ved jorden, er det ofte ret køligt i trætoppene. Et liggeunderlag vippet op i vindretningen tager dog det værste af trækken.
 
Fra køjen er der fin udsigt til de forbikørende biler og motorvejsbyggeriet, og heldigvis også til de mere uspolerede områder i de andre retninger. Det lille telt har desværre kun åbning i den ene side. Platformen er trekantet, så teltet kan kun vende én vej – og det er med åbningen bort fra vejen og lige i den gængse vindretning.
 
Det mere stille og lunere vejr er derfor en stor omvæltning. Slut på at leve det ret isolerede liv inde i et lukket telt – nu kan hele dagen nydes i det fri. Vi kan vinke til bilisterne, der hyggetrutter til os – og sende en diskret finger til øvhornene. En meter borte hopper musvitter rundt, og nede på jorden under os piler der små røde mus rundt.

Julie havde sine heste på besøg her ude. Det inspirerede landmanden til at også sende sine køer ud, så i et par dage var lejren omringet af meget nysgerrige køer. De fleste af dem respekterede indhegningen, men en af dem trampede rundt i lejren – og stirrede forvirret op på mig.

Vores smukke blå banner blafrer over teltet i trætoppene. Det er i mange farver og smukt syet – og har fint overlevet de mange måneder. Til gengæld er det godt skjult i bladhanget nu. Det nye store orange banner med en vægtskål, der vejer natur mod trafik, kunne ikke tåle stormene, og er pillet ned.

På skråningen står en godt placeret træstub, der fungerer som stol for vore mange gæster. I stille vejr skal der ikke råbes, og så kan der holdes hyggeligt selskab på nogle meters afstand med te og småkager. Dyrene må gerne fodres! Et par seje knægte giver lakridser, en familie kommer forbi med en burger og et par motorvejs-arbejdere deler et par fyraftens-bajere. Det hele ryger til vejrs i madspanden for enden af klatresnoren.

Som regel er det gode folk, eller hyggelige skeptikere, der kommer. En sjælden gang er de dummere, og så skal der udfoldes gode konfliktdæmpende evner oppe fra det høje. Første bud er at tage et par gode billeder – det dæmper altid gemytterne, når anonymiteten er røget. Og så ender det med en snak i stedet for ballade.

Overraskende nok er pressen fortsat pænt interesseret i os – på trods af, at der ret beset ingen udvikling er sket i aktionen i tre måneder. Når mobilen ringer, er det bare med at kunne fyre noget fængende trafikpoltik af, så det ikke bare bliver om “pælesidning”. Senest har det fx været Danmarks Radios 19-direkte, BT – og Familie Journalen! Desuden har en masse journalistelever trænet sig på os – og vi på dem.

Ellers går tiden med at skrive alenlange filosofiske udredninger i vores interne trædagbog – og ikke mindst med at læse de andres. Der er fyldt rigtig mange sider i det høje. Ikke mindst med overvejelser over, at al trafikken forbi skyldes de lokale bagere – den ene er rigtig god til hindbærsnitter og den anden til boller. Hvis de nu delte opskrifter med hinanden, ville der slet ikke være brug for en motorvej!

Og så skal der trænes i SMS-haiku. Det er en særlig form for kortprosa, der sendes fra en mobiltelefon direkte fra træet til Jydernes hjemmeside www.JMOM.dk.Disse bidrag skal jo gerne være interessante, nyskabende og ikke mindst trafikpolitisk motiverende.

Det er den ærede SMS-skribent ikke altid i hopla til, så det ender gerne i alt fra filosofiske betragtninger til tørre konstateringer om den velkomne og oftest meget delikate aftensmad. Besøget af en rar aktivist med kærligt tilberedt aftensmad er jo altid noget at se frem til!

Denne måned har været lidt hård for træfolket, da en del af de faste har prioriteret eksamener højere end træet. Snart vender disse gode kræfter tilbage – så hvis Vejdirektoratet regner med at udmatte os, må vi skuffe dem. Det er fortsat fedt at få lov til at kravle til vejrs i det lille refugium, hvor al mad smager bedre og tankerne flyver højere.

Kære Bjørn Lomborg!

Tillykke med udnævnelsen som direktør for det nye miljøinstitut.

Pressemeddelelse den 2. marts 2002

Du har måske bemærket, at Jyder Mod Overflødige Motorveje siden den 17. februar har bosat sig i trætoppene ved Lyngbygård Å. Det sker i protest mod motorvejen Århus-Herning, som vi finder inderligt overflødig. Den eksisterende vej har en kapacitet på 2200 biler i timen, og selv i spidsbelastningstimen om morgen og om eftermiddagen er der mindre end 60% af den mængde biler. I døgnet er der maksimalt 14.000 biler. Regeringen har taget de første skridt til en motorvej fra Vejle til Holstebro, hvor trafikken pr. døgn er “sølle” 6-9.000 biler.
 
Vi har med glæde konstateret, at du vil forfægte synspunktet, at vi i Danmark skal have “miljø for pengene”. Når det drejer sig om trafikpolitikken i Danmark går det jo den helt gale vej. I stedet for miljø for pengene bliver der produceret miljøproblemer. Forkælelsen af privatbilismen og den fortsatte satsning på motorveje – hvor Danmark i forvejen har Europa-rekord med km. motorvej i.f.t. vognparken – mener vi trænger til en grunddig granskning.

Vi vil derfor opfordre dig til som en af dine første opgaver, at udarbejde en analyse af de miljømæssige konsekvenser af trafikpolitikken. Og ikke mindst inddrage alternativerne til øget privatbilisme og mere asfalt. I tilfældet Århus-Herningmotorvejen har Jyder Mod Overflødige Motorveje f.eks. peget på en letbane Århus-Galten-Silkeborg.

Baggrunden for vores forslag er, at vi mener den øgede bilisme kombineret med endnu flere motorveje, skaber en bred vifte af miljøproblemer:

  • transportsektorens andel af CO2-udslippet er ca. 25% og stigningen i trafikkens udslip ligger for øjeblikket på 2-3% pr. år
  • i følge FDM stiger energiforbruget med 35%, forureningen med 48% og støjen med 56% når bil-hastigheden stiger fra 80 til 120 km/t
  • forøget motorvejsbyggeri indskrænker den meget begrænsede frie natur. F.eks. vil Århus-Herning motorvejen med den mest sandsynlige nordlige linieføring omkring Silkeborg ødelægge Gudenådalen, Funder Å-dal, de smukke områder ved Gødvad og Hørbylunde Bakker. Det er nogle af Danmarks smukkeste – og fredede – naturområder, der både fungerer som opholdssted for sjældne dyr og planter og fungerer som rekreative områder for mennesker

Vi håber, at du vil tage udfordringen op og lave en uvildig analyse af trafikkens miljømæssige belastning.
 
God arbejdslyst,
for Jyder Mod Overflødige Motorveje
Svend Vestergaard Jensen og Frans Mattesen

Kære Frans og Svend.
Mange tak for brevet — når vi er blevet sat op, så vil jeg bestemt prøve også at komme omkring denne problemstilling. (Givet de mange henvendelser jeg får i øjeblikket, så er det nok klogt lige at sende det til instittutet om et par uger igen!)
tak
bjorn

Mere miljø for pengene:

Se på trafikkens miljøbelastning!

Af Svend Vestergaard Jensen og Frans Mattesen
Trætoppene ved Lyngbygård Å, tirsdag den 27. februar 2002.
 
Kære Bjørn Lomborg.
Tillykke med udnævnelsen som direktør for det nye miljøinstitut.
Du har måske bemærket, at Jyder Mod Overflødige Motorveje siden den 17. februar har bosat sig i trætoppene ved Lyngbygård Å. Det sker i protest mod motorvejen Århus-Herning, som vi finder inderligt overflødig. Den eksisterende vej har en kapacitet på 2200 biler i timen, og selv i spidsbelastningstimen om morgen og om eftermiddagen er der mindre end 60% af den mængde biler. I døgnet er der maksimalt 14.000 biler. Regeringen har taget de første skridt til en motorvej fra Vejle til Holstebro, hvor trafikken pr. døgn er “sølle” 6-9.000 biler.
 
Vi har med glæde konstateret, at du vil forfægte synspunktet, at vi i Danmark skal have “miljø for pengene”.
Når det drejer sig om trafikpolitikken i Danmark går det jo den helt gale vej. I stedet for miljø for pengene bliver der produceret miljøproblemer. Forkælelsen af privatbilismen og den fortsatte satsning på motorveje – hvor Danmark i forvejen har Europa-rekord med km. motorvej i.f.t. vognparken – mener vi trænger til en grunddig granskning.
Vi vil derfor opfordre dig til som en af dine første opgaver, at udarbejde en analyse af de miljømæssige konsekvenser af trafikpolitikken. Og ikke mindst inddrage alternativerne til øget privatbilisme og mere asfalt.

– 

I tilfældet Århus-Herningmotorvejen har Jyder Mod Overflødige Motorveje f.eks. peget på en letbane Århus-Galten-Silkeborg.
Baggrunden for vores forslag er, at vi mener den øgede bilisme kombineret med endnu flere motorveje, skaber en bred vifte af miljøproblemer:
– transportsektorens andel af CO2-udslippet er ca. 25% og stigningen i trafikkens udslip ligger for øjeblikket på 2-3% pr. år
– i følge FDM stiger energiforbruget med 35%, forureningen med 48% og støjen med 56% når bil-hastigheden stiger fra 80 til 120 km/t
– forøget motorvejsbyggeri indskrænker den meget begrænsede frie natur. F.eks. vil Århus-Herning motorvejen med den mest sandsynlige nordlige linieføring omkring Silkeborg ødelægge Gudenådalen, Funder Å-dal, de smukke områder ved Gødvad og Hørbylunde Bakker. Det er nogle af Danmarks smukkeste – og fredede – naturområder, der både fungerer som opholdssted for sjældne dyr og planter og fungerer som rekreative områder for mennesker
Vi håber, at du vil tage udfordringen op og lave en uvildig analyse af trafikkens miljømæssige belastning.

God arbejdslyst, Jyder Mod Overflødige Motorveje

Jyderne lukker Vejdirektoratet

Vejdirektoratets motorvejskontor i Skanderborg blev lukket med et udsmykket kæmpetæppe den 11. juni 2001. JMOM kræver, at Vejdirektoratet erstattes af et direktorat for bæredygtig trafik.

Jyder Mod Overflødige Motorvejes male-aktion på en bro udenfor Herning udløste en større erstatning til Vejdirektoratet – og de penge skulle selvfølgelig afleveres. Men den bedrøvelige anledning skulle også bruges til endnu en aktion mod tilplastringen af Danmark med motorveje.

 male-aktion på vejbro

Vi lukker Vejdirektoratet – vi har veje nok!

Pressemeddelelse fra Jyder Mod Overflødige Motorveje – 11/5-2001

Den 23. april blev tolv medlemmer af Jyder Mod Overflødige Motorveje af landsretten dømt til at betale Vejdirektoratet 56.200 kr. i erstatning for udsmykningen af en motorvejsbro. Denne erstatning vil blive betalt ved en aktion mandag den 11. juni klokken 7:30.
Samtidig lukker vi Vejdirektoratets motorvejskontor ved at hænge et udsmykket kæmpetæppe ned foran administrationsbygningen, Thomas Helsteds Vej 11 i Skanderborg.
Kæmpetæppets budskab er “Lukket – Vi har veje nok!”.
Vejdirektoratet fungerer som en stat i staten, der helt isoleret fra miljødebatten arbejder på at asfaltere større og større områder med nye motorveje og motortrafikveje. Vejdirektoratet satser ensidigt på mere biltrafik og dermed på mere luft- og støjforurening.
Vi kræver derfor, at Vejdirektoratet bliver lukket og erstattet af et direktorat for bæredygtig trafik, der i langt højere grad tager hensyn til miljø og mennesker i trafikplanlægningen.
Vi kræver derfor, at Vejdirektoratet bliver lukket og erstattet af et direktoratet for bæredygtig trafik, der i langt højere grad tager hensyn til miljø og mennesker i trafikplanlægningen.
De 550 ansatte i Vejdirektoratet skal omskoles og lære at tænke i bæredygtige trafikløsninger.
Sandheden er, at vi har veje nok i Danmark – over 50 års asfaltering af landet må slutte nu.
Vi skal derfor opfordre Vejdirektoratet til at bruge de 56.200 kroner til at hjælpe de østater i det indiske ocean, der i dag må bygge diger for at bekæmpe faren fra de stigende vandmasser.
Vandmasserne stiger som følge af de dramatiske klimaforandringer, der er resultatet af den stigende C02-forurening blandt andet fra trafikken.
 
Jyder Mod Overflødige Motorveje

Aktivister kravlede den 11. juni 2001 tidligt om morgenen op på taget af Vejdirektoratets bygning i Skanderborg, og dækkede indgangen med et banner. Teksten lød “Lukket – Vi har veje nok!“. Politiet blev ringet op og beroliget med, at aktivisterne pænt ville forlade bygningen med banneret, så snart checken var afleveret.

Vejdirektoratets chefer var ikke for glade for besøget – eller for kravet om, at de skulle omdøbes til “Direktoratet for bæredygtig trafik”. Jydernes besøg blev omhyggeligt dækket af den lokale verdenspresse, men det var svært at finde en chef, der ville modtage checken med de mange penge.  

Jyderne udfyldte den store check, der skulle afleveres til Vejdirektoratet. Traditionen tro blev der stillet kaffebord op, hvor aktivisterne, Vejdirektoratets folk og andre fremmødte kunne få varmen. Mens Jyderne ventede på at få foretræde hos cheferne, fik også aktivisterne på taget kaffe og rundstykker ved hjælp af spand og snor.  
 
Endelig ville Vejdirektoratet modtage checken på 56.200 kroner. De nøjeregnende folk brokkede sig over beløbet, som de mente skulle have været 249 kroner større – men ringede dog senere og undskyldte, da det var Jyderne, der havde regnet rigtigt. 
 
Jydernes nye totemdyr er en grævling, som der hvert år dræbes 3.600 af i trafikken. Grævlingen er kendt for sin stædighed – når den har bidt sig fast, giver den ikke slip igen. I gamle dage blev grævlingen også kaldt for en brok – så billedet af kunstneren Fin H. Hansen hedder “Brok over vej“.