foto: JMOM

Aktiviteter

Aktiviteter, aktioner, artikler, læserbreve og
pressemeddelelser fra JMOM

Til top

2018

42.000 underskrifter til folketinget (november 18)
22.nov. ved middagstid overrakte en delegation på seks danske aktivister 42.000 underskrifter på to-sidet print til Folketingets Transportudvalg.

Til top

2017

Hærværksmotorvej - nej tak! (januar 17)
Vi ønsker ikke nye unødvendige motorveje gennem smukke landskaber, veje som vil belemre talrige mennesker med vejstøj.

Til top

2016

Indkaldelse til årsmøde for Jyder Mod Overflødige Motorveje (april 16)
Lørdag den 21. maj 2016 kl. 10.30-16 på Alken Mejeri

De motorvejsreligiøse (marts 16)
I en ny rapport fra tænketanken Kraka slås det endnu engang fast, at motorveje ikke skaber vækst i yderområderne eller mindsker affolkningen.

Møde med transportministeren (februar 16)
Møde med bygnings- og transportminister Hans Christian Schmidt d. 3. 2. 2016

Møde med Folketingets bygnings- og transportudvalg (januar 16)
Tre medlemmer af Hærvejsgruppen fik efter anmodning foretræde for Folketingets bygnings- og transportudvalg 28. januar 2016.

Til top

2015

Pjece: Nej til en ny midtjysk motorvej (maj 15)
JMOM har udgivet en pjece på 20 sider om de midtjyske motorvejsplaner

Til top

2014

JMOMs primære arbejde 2014 (december 14)
Bl.a. imod Hærvejsmotorvejen.

Naturen taber til motorveje (december 14)
Læserbrev i Information 9.12.14

Stop Hærvejsmotorvejen - underskriftindsamling (december 14)
www.haervejsmotorvej-nej.dk
www.skrivunder.net/stop_harvejsmotorvejen

Kort over planlagte og eksisterende motorveje 2014 (oktober 14)
Nytegnet kort med årsdøgntrafiktal

Folkets kamp mod motorveje (august 14)
Læserbrev i Midtjyllands Avis og Aarhus Stiftstidende.

JMOM Årsmøde 2014 (maj 14)
Referat, årsberetning, oplæg om letbaner og sporvogne af Helge Bay Christiansen, Referat
Årsberetningen
Oplæg om letbaner og sporvogne af Helge Bay Christiansen
Rapport om banetrafik i Midtjylland

JMOM inviteret til Grønt transportforum (marts 14)
13. marts deltog JMOM i "Grønt transportforum", arrangeret af Organisationen for Vedvarende Energi.

Usikkert om motorveje giver vækst (marts 14)
– vækst i brændstofforbrug, forurening, CO2-udledning, støj, bilafhængighed mm.

Brev til Transportministeren og Transportudvalget (jan.14)
Hurra for udvikling af banesystemet, som må betyde stop for motorveje - også Hærværksmotorvejen

2013

Hærværksmotorvej i julegave (dec.13)
"Hvad du ønsker skal du få..." Nogle ønsker sig en 3. nord-sydgående motorvej i Jylland i nærheden af Hærvejen.

De kører forhåbentlig den rigtige vej (sep.13)
Omstillingsprojekter til et mere bæredygtigt samfund - JMOM-kommentar

Visionær trafikløsning (aug. 13)
Læserbrev af Chr. Pihl Lorentzen med JMOM kommentar

Folkemødet på Bornholm: Hvornår har vi motorveje nok? (juni 13)
JMOM's oplæg på Folkemødet på Bornholm.

JMOM på Folkemødet på Bornholm 13.-16. juni 2013 (maj 13)
JMOM arrangerer 15. juni oplæg og debat sammen med Noah Trafik på Folkemødet på Bornholm.

Hærværk på Hærvejen? (maj 13)
Send et postkort til transportministeren.

Naturoplevelse langs Hærvejen (maj 13)
Synes du at din naturoplevelse langs Hærvejen skal se sådan ud? - Nej, vel?

Motorvej i Dyrehaven (maj 13)
Kunne du tænke dig at din naturoplevelse kom til at se sådan ud? Nej, vel?

Transportminister-besøg i Langå (april 13)
Også JMOM var til stede.

JMOM i aktion ved Hærvejskomiteens generalforsamling (feb. 13)
D. 25.2.13 afholdt Hærvejskomiteen deres generalforsamling på Silkeborg Rådhus.
Deres vinkel skulle da ikke stå uimodsagt i medierne.

2012

JMOM årsmøde 2012 (marts 12)
Ivan Lund Pedersen fra NOAH lagde ud med et omfattende og grundigt oplæg om, hvad NOAH Trafik arbejder med. Desuden referat fra årsmødet.

Skal JMOM blive medlem af NOAH Trafik? (februar 12)
NOAH Trafik arbejder med problemstillinger, der meget ligner dem, JMOM beskæftiger sig med.

JMOM kandidat til Stilhedsprisen 2012 (februar 12)
Foreningen ”Vi elsker stilhed” har indstillet JMOM til deres årlige pris.

Silkeborg Motorvejen (februar 12)
Der er gang i motorvejsaktiviteterne omkring Silkeborg.

2011

Vejdirektoratets planer for nye trafikanlæg (nov. 11)
Omtale af en lang række større vejprojekter.

2010.

Opgøret i Ådalen (juli 10)
Radiodokumentar 1. juli 2010 på P1

Forslag om motorvej langs Hærvejen (april 10)
Brev til de trafikpolitiske ordførere i Folketinget fra JMOM
Pressemeddelelse om Hærværksmotorvejen fra JMOM

Hvordan slår en motorvejsmodstander X Factor? (marts 10)
Omtale fra Årsmødet marts 2010.
Læs omtale i Århus Stiftstidende

JMOM Årsberetning for 2009 (marts 10)
Årsberetning, vedtaget på Jyder Mod Overflødige Motorvejes årsmøde, marts 10

Nye JMOM vedtægter (marts 10)
Vedtægter ændret og vedtaget på Jyder Mod Overflødige Motorvejes årsmøde, marts 10


2009

JMOM til klimatopmøde i København (dec. 09)
Jyder Mod Overflødige Motorveje var selvfølgelig repræsenteret til klimatopmødet i december.
Vi havde lejet en lejlighed for at medlemmer hele ugen kunne komme og bo samt deltage i de hundredvis af klimaaktiviteter, der var i København.

Jyderne var først (jan.09)
Jyder Mod overflødig Motorveje ville have letbanen som erstatning for motorvejen
Notat fra Midtjyllands Avis d. 17.1.09

Ja til jysk motorvej - nej til letbane (jan.09)
Transportminister Lars Barfoed vil gerne bruge 5-6 milliarder på et stykke jysk motorvej, men ikke på en letbane langs Ringvej 3.

Der er masser af plads på vejene! (jan.09)
I "24 timer" kunne man 16. januar læse en stort opsat, men meget ensidig artikel om bilisternes trængsler på kommunevejene. Artiklens overordnede budskab var, at trængsel er et problem, og at mere asfalt er løsningen.

Fælles front mod motorveje (jan.09)
Læserbrev bragt i Dagbladet Information
Henry Ford fik ret i sin udtalelse for 100 år siden, at gode veje skaber mere trafik. Med mindre der handles aktivt politisk for at modvirke denne tendens, hvilket hidtil ikke har været tilfældet her til lands. Desværre er motorvejsanlæg blevet betraktet som et lokalt anliggende, hvorfor modstanden også har været lokal og næsten opgivende p.g.a. den store overmagt. Det ville være godt om alle motorvejsmodstandere kunne forenes.

Mystisk blomsterhilsen ved motorvejen (3. april 09)
Hvorfor står der CO2 skrevet med krokus på skrænten til Grenaabanen, hvor den krydser den nye motorvej til Lystrup? Foto: Flemming Krogh

Pressemeddelelse (7. april 09)
Sig det med blomster
Molbomotorvejens krydsning med jernbanen

Sig det med blomster (apr. 09)
10.000 krokus blomstrer ved Molbomotorvejens krydsning med Grenåbanen.
Sammenhæng mellem stigende CO2-udledning og øget bilisme som følge af flere motorveje.

Slut med grøn trafikplan (aug. 09)
Regeringen udlagde for 1/2 år siden en trafikplan med et pænt grønt islæt eks. store investeringer i skinnetrafikken og forbedringer for cyklisterne.
Nu kommer trafikministeren så med forslag om en ny længdegående motorvej i Jylland, hvilket slet ikke harmonerer med at transportsektoren har et stort problem med stigende udledning af CO2. Samtidig er vi det land i Europa, der har flest km motorvej pr. indbygger. Motorveje løser ikke trafikproblemet men flytter det kun nogle år.


Til top

2008

Årsmøde i JMOM (nov. 08)
Årsberetning og planer for fremtiden.

Ny JMOM-plakat af Klaus Albrechtsen (sep. 08)
Hermed har vi den glæde at præsentere foreningens nye, flotte plakat, tegnet af Klaus Albrechtsen.

Molbo-motorvejen åbnede d. 5. sep. 08 (sep. 08)
Jyder Mod Overflødige Motorveje var naturligvis til stede.

Aktion Ren luft i Århus (maj 08)
Se video fra aktionen: www.youtube.com/watch?v=jAXbZi1i9jA
Vi cyklede i roligt tempo rundt i Århus midtby med masker og sandwich'er på. Aktionen arrangeredes i samarbejde med 6 andre organisationer.

Tillykke Silkeborg (juni 08)
NU får Silekborg den længe ventede motorvej. Så kommer der rigtig meget trafik til Bilernes By. Det må da være en lykke. Mon der vil blive lige så stor iver efter at få det østjyske letbanesystem til Silkeborg?
Af Ellen Odgaard - læserbrev 24. juni 2008

Letbanen gavner alle - det gør motorvejen ikke
Misforstået studehandel: En letbane bliver til gavn for både bilister og letbanepassagerer, hvormod en motorvej udelukkende er til fordel for bilisterne.
Af Thomas Tjørnehøj 9. juni 2008

Lastbiltrafik i Århus
Lastbiltrafikken mellem havnen og det nye transportcenter ved Årslev kan reduceres ved hjælp af det nye havnespor, men bliver det næppe. For trods transportcentrets beliggenhed lige ved jernbanen er der ingen planer om sportilslutning.
Af Thomas Tjørnehøj - Læserbrev til Århus Stiftstidende, bragt 31.maj 2008

Sidste udkald før klimakatastrofen
Informations Jørgen Steen Nielsen har på fremragende vis skrevet en bog, der både giver det store og det nære syn på fremtidens klimaudfodringer.
Anmeldelse af bogen, maj 08

Drop Motorvejen ved Silkeborg - Åbent brev til Folketinget
En motorvej er helt overflødig. Den eksisterende vej kan klare trafikken.
Hvis man kigger på trafikkens omfang ligger den på strækningen mellem 12.700 og 14.700 på et hverdagsdøgn (tilsammen begge retninger). Tilsammen kører der i døgnet ca. 16.000 motorkøretøjer på et hverdagsdøgn (tilsammen i begge retninger) gennem Nørrebrogade ved Nørrebros Runddel. Dertil kommer tilmed ca. 15.500 cykler i døgnet. Vesterbrogade har ca. 17.500 motorkøretøjer og 13.000 cykler.
Se Åbent brev til Folketinget fra Noah-trafik, maj 08

Hærværksmotorvej bør undgås
Venstres trafikpolitiske ordfører har overværet Teknologirådets høring om "fremtidens transport-infrastruktur". Det har tre repræsentanter for JMOM også, så vi ved at han var til stede, og hvad trafikeksperterne anbefalede. Det gør Kristian Pihl Lorentsen også - og det var ikke en "hærværksmotorvej" på langs gennem Jylland.
Af Thomas Tjørnehøj - læserbrev til Midtjyllands Avis, sendt 8. marts 2008

Med fly til Berlin...?
At toget er et indlysende valg for en tur mellem Danmark og Berlin burde være en gammel nyhed. Men åbenbart ikke for gratisavisen Nyhedsavisen, som måske tager sit navn lidt for bogstaveligt...?
Af Thomas Tjørnehøj - Debatindlæg sendt til Nyhedsavisen, 5. marts 08

Ingen parkeringskælder ved skuespilhuset i København
Bilister kan derfor ikke besøge det, mener kulturminister Brian Mikkelsen
Af Thomas Tjørnehøj - Debatindlæg sendt til Ekstrabladet 21. februar 08

JMOM til infrastruktur-høring på Christiansborg
Onsdag d. 27. februar 2008 afholdt Teknologirådet en høring med overskriften "Fremtidens infrastruktur". Høringen fandt sted i Landstingssalen på Christiansborg, og blandt de indbudte tilhørere var JMOM, repræsenteret ved Jette Søgaard, Svend Vestergaard Jensen og Thomas Tjørnehøj.

TV-høring om Kattegatbroen
Tirsdag den 5. februar 2008 arrangerede TV2-Østjylland en høring om Kattegatbroen på Odder Højskole. Jyder Mod Overflødige Motorveje var repræsenteret med 6 medlemmer.

2007

Vågn op, Connie, erhvervslivet er ligeglad med klimaet
Historien og de sidste mange års forgæves ”positive henstillinger” viser med al tydelighed, at erhvervslivet ikke besidder en sådan moral og ikke kan betros ansvaret for jordens fremtid.
Af Julie Albeck - 5. december 2007 i Information

Hvor skal vi hen – med en bro over Kattegat?
Infrastrukturkommissionens rapport, der alligevel ikke offentliggøres 1. december, har angiveligt på forhånd dømt en bro over Kattegat ude. Alligevel har østjyske borgmestre, politikere og erhvervsfolk besluttet at stå sammen for at få den bygget.
Af Thomas Tjørnehøj - Debatindlæg til Århus Stiftstidende, sendt 24/11-07

Kan en fast Kattegatforbindelse fremme bæredygtig transport?
Skal der etableres en fast forbindelse over Kattegat, må det gøres uden motorvej - en transport uden massebilismen.
Af Svend Vestergaard Jensen - 20. november 2007 i Jyllandsposten

Den virkelige stinkbombe
Beslutningen om at elektrificere størstedelen af jernbanenettet i Danmark blev truffet i 1979 ud fra nogle forudsætninger, som ikke længere er aktuelle. At projektet er opgivet er derfor ikke ufornuftigt. Men Jyllands-Postens lederskribent har ikke fulgt med tiden.
Af Thomas Tjørnehøj - Læserbrev til J-P, sendt 12. november 2007

Ressourcespild og dyremishandling
At pumpe CO2 ud i atmosfæren med det formål at sælge grisekød i Rusland er utilstedeligt, tåbeligt og uansvarligt.
Af Julie Albeck, cand.psyk. - 1. juli 07

Flere veje medfører mere trafik
JMOM havde et indlæg i Politiken som reaktion på Vejdirektoratets udmelding om en forventelig voldsom stigning i trafikmængden - op til 91% frem til 2030 - og at deres løsningsforslag er flere motorveje og flere broer.
af Ellen Odgaard - 6. juni 2007 i Politiken

Ilden og hjulet
”Dommedagsprofet” og bestyrelsesmedlem af JMOM, Julie Albeck, funderer over klimaudfordringen
af Julie Albeck - juni 2007

Ren luft-aktion i Århus (apr. 07)
Aktion i to trafikkryds i Århus Centrum.

Nej, heller ikke der (jan. 07)
Jyder Mod Overflødige Motorveje sendte i januar 2007 et nyt anklageskrift til EU-kommisionen.

2006

EU-Kommission undersøger motorvejssag fra Silkeborg (marts 06)
EU-Kommissionens direktorat for Miljø i Bruxelles har taget det første skridt til en undersøgelse af, om Danmark overtræder EF-habitatsdirektivet i Gudenådalen i forbindelse med Resendal-linjen.

Rådet for Bæredygtig trafik (pdf 568k)
Åbent brev til trafikpolitikere og den nye infrastrukturkommission

2005

Pinsetræf mod motorvejen (maj 05)
Århus Nord mod Motorvejen og Jyder Mod Overflødige Motorveje holder Pinsetræf.

Første spadestik (marts/april 05)
Første spadestik til byggeriet af motorvejen mellem Søften og Skødstrup gennem Egådalen.

Til top

2003

Jyderne koger en Opel i protest (nov.03)
Sytten kilometer ny motorvej mellem Låsby og Århus blev indviet november 2003. JMOM havde stillet en gigantisk gryde op, hvor en rød Opel Ascona langsomt blev kogt mør.

2002

Det gyldne dæk (nov. 02)
Jyderne overrækker ny trafikpris til trafikminister Flemming Hansen.

De mest værdifulde kroner er træ-kroner
Træer er tæt forbundet med livet her på jorden
af Julie Albeck - juli 2002

Psykopati og motorveje
Er vi rablende sindssyge, os som sidder i træet for at protestere imod motorvejen
af Julie Albeck - maj 2002

Skrue uden ende
At fuldføre motorvejen Århus-Herning svarer til at bygge et Rigshospital på Samsø
af Frans Mattesen - maj 2002

Aktioner nytter på sigt
Der sidder en jyde i et træ vest for Århus
af Ellen Odgaard - maj 2002

Jeg ligger og koger i en hængekøje
På sådan en lækker forårsdag føles de første ugers snestorme, som lå de år tilbage
af Tom Vilmer Paamand - maj 2002

Mere miljø for pengene
Se på trafikkens miljøbelastning
af Svend Vestergaard Jensen og Frans Mattesen - februar 2002

Kære Bjørn Lomborg!
Tillykke med udnævnelsen som direktør for det nye miljøinstitut
Pressemeddelelse - marts 2002

Aktionen i trætoppene (feb. 02)
Aktivister sad fra den 17. februar til den 28. juni 2002 i vejen for den fortsatte udbygning af Århus-Herning motorvejen oppe i de gamle træer, der skal fældes for at vejen kan bygges.

 • Klage til EU over planlagt linieføring gennem Gudenådalen (pdf 128k) (dec. 05)
  Pinsetræf mod motorvejen (maj 05)
  Århus Nord mod Motorvejen og Jyder Mod Overflødige Motorveje holder Pinsetræf.

  Første spadestik (marts/april 05)
  Første spadestik til byggeriet af motorvejen mellem Søften og Skødstrup gennem Egådalen.

 • 2001

  Modstanden mod Århus–Herning motorvejen 1991-2000
  Fra "Gruppen mod Motorvejen nord om Silkeborg" til "Jyder Mod Overflødige Motorveje" -
  af Heather Smith og Søren Kirk Christiansen

  Jyderne lukker Vejdirektoratet (juni 01)
  Vejdirektoratets motorvejskontor i Skanderborg blev lukket med et udsmykket kæmpetæppe den 11. juni 2001. Vi kræver, at det erstattes af et direktorat for bæredygtig trafik.

  Vi har veje nok
  Kommentar til "Udvikling med omtanke - fælles ansvar" -
  af Søren Kirk Christiansen - april 2001

  2000

  Fri os fra cementen
  Bemalingen var ikke hærværk, men et kunstværk -
  af Mikael Witte, oktober 2000

  Asfaltbal
  Hvor kommer de mon fra alle disse vidunderlige broer og motorveje -
  af Julie Albeck, oktober 2000

  Motorveje udvikler ikke - de afvikler
  Det er en udbredt myte at motorveje bringer velstand -
  af Svend Vestergaard Jensen, oktober 2000

  Hvem er egentlig de skyldige?
  Vores såkaldte økonomiske vækst er en illusion -
  af Heather Smith, oktober 2000

  Betænkeligt beslutningsgrundlag
  En række græsrodsorganisationer har diskuteret motorvejen Søften-Skødstrup -
  af Søren Kirk Christiansen, oktober 2000

  Mænd vil ikke køre kollektivt
  Århus Amt har for nylig udgivet den årlige pjece om trafiktallene -
  af Svend Vestergaard Jensen, oktober 2000

  Civil ulydighed kan forsvares
  Loven skal gøre sig fortjent til befolkningens opbakning -
  af Julie Albeck, september 2000

  Staten forøver hærværk
  Det er ikke Jyderne, der burde anklages for hærværk, men staten -
  af Mikael Witte, forfatter, juli 2000

  Vægmaleriet på motorvejsbroen (juli 00)
  Aktivister fra Jyder Mod Overflødige Motorveje har søndag den 16. juli 2000 sammen med billedkunstnerne Thomas Kruse og Fin H. Hansen dekoreret en motorvejsbro sydvest for Hammerum.

  Motorveje uden opbakning
  Hvem orker dog at stå ved sine holdninger i dag? ”Jyder mod overflødige motorveje” fik vist, at der fortsat er folk der tør -
  af Tom Vilmer Paamand, juni 2000

  Ulydighed nytter!
  Folk lægger sig foran gravemaskiner for at stoppe motorvejenes uhæmmede vækst. -
  af Tom Vilmer Paamand, maj 2000

  Ulydige jyder i aktion
  Kronik om kampen mod motorvejen og "civil ulydighed" -
  af Julie Albeck, oktober 2000

  Motorvej til mareridtet
  Stop motorvejs-byggeriet for børnenes skyld -
  af Mikael Witte, oktober 2000

  Der findes en klogere vej – end motorveje
  Tale af SiD-formanden fra Silkeborg inden han blev fjernet af politiet -
  af Christian Juhl, juni 2000

  Blokaden i ådalen (maj-juni 00)
  Jyder Mod Overflødige Motorveje blokerede byggeriet af Århus-Herning motorvejen fra den 31. maj til den 14. juni 2000 ved en bevidst fredelig, ikke-voldelig og åben aktion.  Før 2000

  Cykler mod motorveje
  EU og trafikken
  af Svend Vestergaard Jensen

  Civil ulydighed mod motorvejen
  Intet har ændret vores byer og vores landskab så dramatisk som privatbilismen -
  af Søren Kirk Christiansen, Bente Fuglsbjerg, Svend Vestergaard Jensen og Julie Albeck

  Vejdirektoratets manipulation
  En gennemgang af beslutningsgrundlaget for Århus-Herning motorvejen afslører Vejdirektoratet som bevidst og storstilet manipulator -
  af Søren Kirk Christiansen

  Transporten på skinner
  Fragt pr. skib er det mest miljøvenlige -
  af Julie Albeck, november 1998