Eksisterende og planlagte motorveje

Kort fremstillet af Jyder mod overflødige motorveje på baggrund af
Folketingets trafikaftaler og Vejdirektoratets trafikstrømkort