JMOM årsberetning 2009

Af Ellen Odgaard , Bestyrelsesmedlem i Jyder Mod Overflødige Motorveje.

Blomster-aktion marts

Foto: Asbjørn Sand

Usikkerheder: hvornår springer krokusene ud, de fremstår absolut tydeligst i solskin (kl. 10 – 12), hvilken lørdag kan vi samle nogle aktivister, hvordan får vi mediernes opmærksomhed (TV2).

Asbjørn Sand vadede over en leret pløjemark og tog billeder til vores brug i delvist solskin.
En tilfældig bilist på motorvejen havde set udsmykningen på skrænten og kontaktede Århus Stifttidende, som egenhændigt havde været ude at tage billede og rettede forespørgende henvendelse til Stadsgartneren i Århus Kommune og til Bane-Danmark.
Så rykkede vi (4 aktivister) ud dagen efter (4. 4.) til Lystrup Engsø med vores plakater og postkort den eneste solskinslørdag i foråret og gav besked til Stiften og TV2 at vi stod bag. TV2 afviste at komme. Stiften kom og bragte billede og artikel. Vi fik en god snak med løbere og gangfolk på stien men forholdsvis få. Krokusene var næsten afblomstrede.
Samme dag sendte vi et par af Asbjørns billeder og en pressemeddelelse med fakta og tal om trafik og CO2-udledning ud til andre 10 dagblade. Til Information var et billede rettet specielt til ”Dagens billede”. Intet blev bragt.
DSB´s interne personaleblad bragte uopfordret billedet og en undrende tekst, som vi besvarede.

KlimaDM
I løbet af foråret afholdtes KlimaDM bl.a. med en kreativ disciplin. Konkurrencen blev afholdt i Region Midt og senere på landsplan. Asbjørn satte 3 billeder sammen til en kollage og vi sendte ind med passende tekst efter reglerne (mest i håb om ad den vej at få opmærksomhed på vores fænomen). Intet blev bragt i medierne om KlimaDM, såvidt vi har kunnet opspore.

Krokusene blomstrer igen
I nov. henvendte vi os til Ud & Se og foreslog en artikel med billede, som jo passer perfekt ind i DBS´s grønne profil. Svar: Desværre – Ud & Se skriver ikke om trafikpolitiske emner.

Henvendelse til Samvirke

Klimatopmødet i København dec.

Vi lejede en lejlighed via Reg. Midt i Kbh´s centrum 11.-18. dec. Medlemmer kunne overnatte gratis i denne periode i begrænset antal – vi var 2-6 personer.

Aktion
Deltage i den store demonstration d. 12. eftermiddag og FoE´s/NOAHs demonstration samme formiddag.
Nyt banner kreeret og malet af Runa. Desuden hvidt banner ”Vi har motorveje nok”
Gule stofkapper med motorvejs-stop-skildt til alle aktivister – kreeret og syet af Ellen
Plakater på en ny og lettere konstruksion
Ialt 11 aktivister

En festlig og næsten fredelig demonstration men meget koldt. En del kommentarer og spørgsmål.
Vi var pænt synlige i det store menneskehav og med på Politikens forside. Og en gul kappe overgik til Nationalmuseet.
Uddelte postkort, foldere og julekort (banneret m. nisser).
2 plancher ophængtes ved Bundmødet.

Hver især deltog i det man havde lyst til i Klimaforum09 (DGI-byen), Bundmødet (Christiania) eller i Kbh. generelt.

Læserbreve

Ellen
Information d. 8.12. 08 med billede
Århus Stifttidende og Midtjyllands Avis aug. (sendt til 3 mere – vist ikke bragt)
Politiken nov. (fravalgt i Information)
JyllandsPosten dec.- ikke bragt

Rasmus
Arbejderen, dec. (“Den lille demonstrant”) ikke bragt

Thomas
været igennem til P1 Poul Friis
brev til Trafik- og miljøordførere fra alle partier: planlægning af motorvej samtidig med
krav om nedbringelse af CO2-udledning og klimatopmødet

Tryksager

Ny aktuel folder i stil med det velkendte lay-out.
Nye klistermærker: plakaten og ”motorvej-stop-skildt”
Plakater: der er nærmest ingen efterspørgsel selv om A3-format er gratis. A1- koster fortsat 50 kr.

Samarbejde

Samarbejde med Klimabevægelsen i Århus – deltaget i et par møder. Desværre kunne ingen deltage til deres klima-demonstration d. 5.12.

Rapport fra Ålborg Universitet

Ellen interviewet til studerendes opgave på Ålborg Universitet “Hvor der er vilje er der motorvej – en undersøgelse af rationaler og logikker i dansk trafikplanlægning” med Silkeborg-motorvejen som eks. Resultat: en flot og spændende rapport, som i store træk underbygger vores formodninger omkring planlægning af motorveje.

JMOM

Antal møder: 10 – ca. hver måned
Mindegade 10, Århus (SUFs lokaler)
5 bestyrelsesmedlemmer
Nyhedsbreve: 2 – aug. og febr.
Hjemmesiden fungerer glimrende takket være Bente Grue

Ellen Odgaard