Kan en fast Kattegatforbindelse fremme bæredygtig transport?

Skal der etableres en fast forbindelse over Kattegat, må det gøres uden motorvej – en transport uden massebilismen.

Af Svend Vestergaard Jensen – 20. november 2007 i Jyllandsposten

Som så ofte før tvinges vi til at formulere et alternativ til motorvejsprojekterne. Stærke kræfter som jyske borgmestre, landspolitikere og erhvervsledere slås for en motorvejsforbindelse over Kattegat, tværs over Samsø. Fehmernforbindelsen synes pludselig uinterssant i sammenligning. De har svært ved at se, at man kan udvikle landet uden motorveje krydsende det ganske land.

Men skal der etableres en fast forbindelse over Kattegat, må det gøres uden motovej, en transport uden massebilismen. Hvis ja til en sådan forbindelse, skal det være en ren jernbaneforbindelse. Den har en række fordele.

CO2-udslippet mindskes radikalt ved kortere afstande og der anvendes kun eldrift med vedvarende energi. Modsat vil motorvejsbroer og udvidelse af motorvejsnettet forøge kørte kilometer i bil og øge antallet af biler. Broprojekter som ny Lillebæltsbro, ny Vejlefjordbro, nye motorveje op gennem Jylland kan aflyses. Der vil være så megen kapacitet i en jernbaneforbindelse, der kan tage det ekstra pres, der argumenteres med disse nye motorveje øst-vest.

Indenrigsflyvning og katamaranfærger kan reduceres radikalt

For enden af forbindelsen – Århus og København – er bilen overflødig. Bilerne i byerne bliver mere besværlig pga. forhåbentlig kommende nødvendige restriktioner mod bilerne. Udbygningen af den kollektive skinnebårne transport er til den tid forhåbentlig betydelig mere udbygget. I København, der i forvejen er rimelig forsynet med togdrift, er der nye projekter i gang. I Århus kæmper vi fortsat for mere skinnebåren trafik. Byrådet har vedtaget, at letbaner skal erstatte de tunge buslinier gennem byen og langs indfaldsveje.

Togforbindelsen bliver cirka dobbelt så hurtig som bilernes rejsetid. Dertil kommer, at i toget kan man lave andet end at holde et rat i hånden. I den kollektive transport har vi altid en “privatchauffør”, der styrer!

Prisen kan reguleres nedad. Det bestemmes politisk. Biler, der absolut skal over denne evt. nye Kattegatforbindelse, køres op på en bilvogn. Mere gods skal på skinner igen. Denne forbindelse er ideel hertil, og på den måde får vi nogle af de store tunge lastbiler væk fra vejene.

Området omkring Samsø er naturmæssigt følsomt. Med en togforbindelse med station på Samsø vil en ø-kultur kunne bevares samtidig med at den er et gode for Samsø-beboerne og for os, der vil besøge øen. En togforbindelse er ikke så naturindgribende med f.eks. støjforurening som en motorvej. Langtfra. I Svejts bygges nu kun tunneller til togdrift. Ingen nye motorveje!

En sådan togforbindelse vil overhale bilismen, som samtidig vil dale. Og motorvejsbyggeri tilhører fortiden! Den overhaler bilismen på tid, komfort, pris og ikke mindst drastisk reduktion af CO2-udslip. Dette projekt kan blive en fremadrettet transport, der viser vejen.

Svend Vestergaard Jensen
best.medl. “Jyder Mod Overflødige Motorveje”
P.M. Møllers vej 29
8000 Århus C